Tìm kiếm
Có 70 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tuần Giáo Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-573 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Sơn
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Sông Đà - Xí Nghiệp Sông Đà - Sodic Số 1

Mã số thuế: 0102662098-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: Bản Huổi Lốt, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY CP THươNG NGHIệP TUầN GIáO TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600100069 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Đệ
Địa chỉ: Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ HOàNG KIM TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600109061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chí
Địa chỉ: Số nhà 29, Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG MạNH QUâN

Mã số thuế: 5600149730 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Chiến
Địa chỉ: Số nhà 88, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐOàN LâN TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600153247 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Lân
Địa chỉ: Số nhà 69, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH TUấN LINH TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600176614 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 147, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoàng Mai

Mã số thuế: 5600177576 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Mạnh
Địa chỉ: Số 41 Khối Tân Thuỷ Thị trấn Tuần Giáo, , Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH TRườNG GIANG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600179502 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn ước
Địa chỉ: Số nhà 50, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DU LịCH TRườNG SơN CAO

Mã số thuế: 5600180561 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: Đỉnh đèo Pha Đin, Bản Lồng 2, Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH TâN CươNG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600185249 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính
Địa chỉ: Số nhà 11, Khối Đoàn Kết, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH TàI NGUYêN Và KHOáNG SảN Hà NộI - ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600185270 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Địa chỉ: Bản Nậm Bay, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Lắp Điện Tuần Giáo

Mã số thuế: 5600189500 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Huy
Địa chỉ: Số nhà 39, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Doanh nghiệp thương mại tư nhân Đại Dương

Mã số thuế: 5600191316 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Dương
Địa chỉ: Số nhà 40 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo, , Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY TNHH THáI KIêN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600192662 - Người đại diện pháp luật: Mai Nhị Độ
Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Trung tâm văn hóa truyền thanh - Truyền hình Tuần Giáo

Mã số thuế: 5600199065 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng An
Địa chỉ: Khối Tân tiấn - TT Tuần giáo, , Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Liên đoàn lao động

Mã số thuế: 5600199072 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối Tân tiến - TT Tuần giáo, , Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Phát

Mã số thuế: 5600202920 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Thắng

Mã số thuế: 5600203321 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bá Tài
Địa chỉ: Số nhà 50, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN DầU KHí ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600214066 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Địa chỉ: Bản Nậm Bay, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên