Tìm kiếm
Có 463 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100101273-006 - Người đại diện pháp luật: Đào Vinh Quang
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tân Thuận B, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CHế BIếN Và XUấT KHẩU LươNG THựC ĐồNG THáP - TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-018 - Người đại diện pháp luật: Lại Khắc Chiến
Địa chỉ: Tổ 58, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LAI VUNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-818 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mé
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khóm 1, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI NGọC Kỳ LâN

Mã số thuế: 0107668110 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Nhã
Địa chỉ: Số 62/3 ấp Thới Mỹ 1, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG OSP VIệT NAM

Mã số thuế: 0107769207 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bồi
Địa chỉ: Long Thành A, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SàI GòN LươNG THựC TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0300606715-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Cường
Địa chỉ: Tổ 41, ấp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0301462583-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LAI VUNG

Mã số thuế: 0302567652-120 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phụng
Địa chỉ: Số 308, Khóm I, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH LươNG THựC - THựC PHẩM TRườNG SA - CHI NHáNH TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0304790092-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Lập
Địa chỉ: ĐT 852, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐạI DươNG XANH - CHI NHáNH NHà MáY GạO HOA SEN SA ĐéC

Mã số thuế: 0305237892-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 852, ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sub Việt Nam

Mã số thuế: 0312304571-001 - Người đại diện pháp luật: Thân Vũ Quang Chính
Địa chỉ: ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Bá DUY

Mã số thuế: 0312419357-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 04, ấp Long Khánh, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 69

Mã số thuế: 0312985881-033 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 117A/K5, khóm 5, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHâN BóN GERCO

Mã số thuế: 0313218195-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Quốc lộ 54, ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHâN BóN TươNG SONG - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0313653695-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Đức
Địa chỉ: Quốc Lộ 54, ấp Hoà Khánh, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH Bê TôNG NHựA NóNG ANCO - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0314137132-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Quốc Lộ 54, ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM ĐăNG KHOA

Mã số thuế: 0314965739-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bước
Địa chỉ: ĐT 852, ấp Tân Lộc B, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và TìM NGUồN CUNG ứNG QUốC Tế

Mã số thuế: 0315143770-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đại
Địa chỉ: Tổ 58, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PETRO PHướC LONG

Mã số thuế: 0316417047-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TRỌNG TUYỀN
Địa chỉ: ấp Long Khánh, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Minh

Mã số thuế: 1100600316 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Bình
Địa chỉ: Số 135/4, ấp Thới Mỹ 1, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp