Tìm kiếm
Có 388 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY TúI XáCH THáI DươNG TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0302095209-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Thái Dương
Địa chỉ: Khóm Thượng 2, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Gia Hưng

Mã số thuế: 0309728210 - Người đại diện pháp luật: Lâm Lý Quang Hưng
Địa chỉ: Số 702, ấp 1, xã Thường Phước 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 67

Mã số thuế: 0312985881-032 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Tổ 27, ấp Trung, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VăN ĐạO TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0500235232-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tân
Địa chỉ: ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp TN Năm Nê

Mã số thuế: 1400100515 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nê
Địa chỉ: ấp Thượng, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP TN MINH PHáT

Mã số thuế: 1400101371 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Bình
Địa chỉ: ấp 1, , Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP TN VạN LợI

Mã số thuế: 1400103509 - Người đại diện pháp luật: Kiến Văn Lỷ
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN NướC CHấM TâN HươNG

Mã số thuế: 1400127436 - Người đại diện pháp luật: Lê Như Hiền
Địa chỉ: Số 376, ấp Phú Lợi A, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp TN Soi

Mã số thuế: 1400144209 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Soi
Địa chỉ: Tổ 31, ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN CẩM DUYêN

Mã số thuế: 1400282209 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngự
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự huyện Hồng Ngự

Mã số thuế: 1400290520 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Hồng Ngự

Mã số thuế: 1400290658 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: ấp Thượng, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự

Mã số thuế: 1400290707 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Chi Cục Thuế Huyện Hồng Ngự

Mã số thuế: 1400295328-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Châu
Địa chỉ: Khu hành chánh, ấp thượng, xã Thường Thới Tiền, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV HưNG YêN

Mã số thuế: 1400403333 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hưng Yên
Địa chỉ: Số 48, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa An

Mã số thuế: 1400437533 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hòa
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN VĩNH PHáT

Mã số thuế: 1400452098 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Số 882, ấp Thượng, Thị trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HTX Nông nghiệp Bình Hoà Hạ

Mã số thuế: 1400454810 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cộng
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Hạ, Xã Thường Thới Hậu B, , Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HTX Nông nghiệp số 2

Mã số thuế: 1400462113 - Người đại diện pháp luật: Dương Hồng Dân
Địa chỉ: tổ 8, ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Na

Mã số thuế: 1400462804 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Na
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp