Tìm kiếm
Có 13.008 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Cty Giày Thượng Đình

Mã số thuế: 0100100939-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 78D Nguyễn Văn Trỗi P.08, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM � CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN

Mã số thuế: 0100101509 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội

Mã số thuế: 0100101682-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn
Địa chỉ: 77A Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG HảI VIệT NAM - CTCP TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100104595-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: 163 NGuyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY Cổ PHầN NướC Và MôI TRườNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100104972-001 - Người đại diện pháp luật: Kiên Hùng
Địa chỉ: Phòng 2.29, 2.30 Khu Văn Phòng, Tầng 2, Novaland Kingston Re, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY Cổ PHầN LIêN HIệP XUấT NHậP KHẩU Và ĐầU Tư Hà NộI

Mã số thuế: 0100106842-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phú
Địa chỉ: 53 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Nội (TP.Hà Nội)

Mã số thuế: 0100107469-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tú Anh
Địa chỉ: 53 Phan Đình Phùng P.17, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN VảI SợI MAY MặC MIềN BắC II

Mã số thuế: 0100108127-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: 51 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VăN HóA PHẩM (TP Hà NộI)

Mã số thuế: 0100109988-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hằng
Địa chỉ: 130 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cty Cung ứng Nhân Lực Quốc Tế Và Thương Mại Chi Nhánh TP.HCM

Mã số thuế: 0100110415-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Quốc Khánh
Địa chỉ: 138 Hoa Lan P.02, , Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Công ty bảo hiểm Pjico Đông Sài Gòn

Mã số thuế: 0100110768-061 - Người đại diện pháp luật: Bá Xuân Chiến
Địa chỉ: Số nhà 174 đường Hoa Lan (Khu dân cư Rạch Miễu), Phường 02, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh 2 Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100111948-051 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Long
Địa chỉ: 222-224 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH GIA ĐịNH

Mã số thuế: 0100111948-232 - Người đại diện pháp luật: Đạo Thị Chinh
Địa chỉ: Tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 Tòa nhà số 92 Đư, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú NHUậN

Mã số thuế: 0100112437-153 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Số 285 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH PHú NHUậN

Mã số thuế: 0100112733-008 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thái Hòa
Địa chỉ: Phòng 06 (Tầng trệt và lửng), Tòa nhà Centre Point, 106 Nguy, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIXIL VIệT NAM TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100113381-001 - Người đại diện pháp luật: Hiramoto Masahiko
Địa chỉ: số 97, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THANG MáY OTIS VIệT NAM

Mã số thuế: 0100114226 - Người đại diện pháp luật: Tran John Dung
Địa chỉ: Tòa nhà Intan, số 97, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100114360-001 - Người đại diện pháp luật: Shoichiro Kamiya
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Centre Point, số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NTT VIệT NAM SOLUTIONS

Mã số thuế: 0100144848 - Người đại diện pháp luật: Hidedi Tachi
Địa chỉ: Tòa nhà Centre Point, số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Nhuận

Mã số thuế: 0100150619-125 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thịnh
Địa chỉ: 203 Hoàng Văn thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh