Tìm kiếm
Có 684 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH THứC ăN CHăN NUôI HOA Kỳ

Mã số thuế: 0100113656 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bình Giang Hải Dương

Mã số thuế: 0100686174-123 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tấn
Địa chỉ: Số 100 đường Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SơN KOVA - HảI DươNG

Mã số thuế: 0100779573-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Cụm CN đường 20A, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Đạt Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101345681-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bích Lý
Địa chỉ: Số nhà 246A Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Minh Ngọc - Nhà Máy May Xuất Khẩu Minh

Mã số thuế: 0101364941-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trạng
Địa chỉ: Thôn My Cầu, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bắc Hải

Mã số thuế: 0101428930 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thắng Lợi
Địa chỉ: Quán Gỏi, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp Bắc Hải Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101428930-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Quán Gỏi, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VIệT PHáT TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101465682-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Thôn Thượng Khuông, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư TâY BắCTạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101496024-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Đức
Địa chỉ: Khu chợ và dân cư, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Mỹ

Mã số thuế: 0101569554 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Chiến
Địa chỉ: Số nhà 37 Quang Trung, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi nhánh công ty TNHH vàng bạc đá quý Phú Nguyên tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101679081-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Quyên
Địa chỉ: Thôn Hoà loan, xã Nhân Quyền, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THIếT Bị CôNG NGHIệP VIệT NHậT - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0101993788-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhượng
Địa chỉ: Km4, Quốc lộ 5, Thôn Ngọc Mai, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu KWAITEXCO tại Hải Dương

Mã số thuế: 0102372215-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Minh Hải
Địa chỉ: Quán Gỏi - Xã Hưng Thịnh, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Dương Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0102733888-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhĩ
Địa chỉ: Thôn Thượng Khuông, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Taxi Cường Thịnh Tại Hả Dương

Mã số thuế: 0102737730-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Châm Giữa, Xã Thái Hòa, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Upgc ẵ An Việt Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0103017929-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: Đường Cầu Sộp, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHúC KHANG

Mã số thuế: 0103251340 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hải
Địa chỉ: Cụm công nghiệp đường 20A, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Đại Nam

Mã số thuế: 0103390295 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hơn
Địa chỉ: Km 34+820 quốc lộ 5A, , Huyện Bình Giang, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí QUốC Tế VIệT NHậT

Mã số thuế: 0104194060 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Ngọc Mai, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Xí NGHIệP TàI NGUYêN Và MôI TRườNG 3 - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NGUYêN Và MôI TRườN

Mã số thuế: 0104394831-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Hạ, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương