Tìm kiếm
Có 1.405 kết quả tìm kiếm
CôNG TY CP ĐIệN Cơ THốNG NHấT - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100100449-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hải
Địa chỉ: Lô B6+B7, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DệT 19/5 Hà NộI TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100100495-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826-018 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

NHà MáY SảN XUấT GIầY DA XUấT KHẩU

Mã số thuế: 0100100939-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Trọng Tần
Địa chỉ: khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100107099-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Bẩy
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GUYOMARC�H-VCN TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100112331-001 - Người đại diện pháp luật: Christophe Guillaume
Địa chỉ: Đường N5, khu B, khu CN Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HộI Vũ

Mã số thuế: 0100364508 - Người đại diện pháp luật: Khuất Duy Cường
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp Cầu Giát, Phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRUNG THàNH

Mã số thuế: 0100510477-003 - Người đại diện pháp luật: Phí Văn Thành
Địa chỉ: Lô D, khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Nhà máy sản xuất đá Ngọc Minh MARBLE & GRANITE

Mã số thuế: 0100511953-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Chí Công
Địa chỉ: Thôn Hoàng Thượng, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG VăN Hà NAM II

Mã số thuế: 0100686174-704 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đĩnh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã DUY TIêN Hà NAM

Mã số thuế: 0100686174-711 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Nhà máy sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dệt may GUMIX

Mã số thuế: 0100769504-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Thái
Địa chỉ: Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Cầu Giát, , Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HảI LụC

Mã số thuế: 0100938713-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Đường 1A, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM BảO NGUYêN

Mã số thuế: 0101019952 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Thi
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIANG HồNG

Mã số thuế: 0101115663 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hồng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐứC VIệT

Mã số thuế: 0101219084 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Chiến
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH PHươNG NAM - VIệT NAM

Mã số thuế: 0101220509 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Bình
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SAO THáI DươNG TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0101252356-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN MAY KINH BắC

Mã số thuế: 0101344399 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

NHà MáY Cơ KHí CHế TạO THIếT Bị MôI TRườNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THủY LựC MáY

Mã số thuế: 0101346558-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Long
Địa chỉ: Lô C, Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam