Tìm kiếm
Có 344 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HươNG KHê Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Lợi
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Chi Nhánh 1 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Fadin Việt Nam

Mã số thuế: 0102072814-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Thái(Thay Đổi Lần 1
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐịA LINH HươNG KHê TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0108248510-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công ty CP XD Xuân Linh - CN Lâm sản Khánh Chi tại HT

Mã số thuế: 0303938959-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Lục
Địa chỉ: Xóm Trung Lĩnh, Xã Hương Trạch, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Xuân Linh - Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0303938959-004 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hiền
Địa chỉ: Xóm Bắc Lĩnh, Xã Hương Trạch, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN 539 Tư VấN - XâY DựNG CôNG TRìNH - CHI NHáNH ĐứC NAM Hà TĩNH

Mã số thuế: 2901222636-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Chân
Địa chỉ: Số 19 Phan Đình Giót, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thủy Điện Nậm Mô Việt Nam

Mã số thuế: 2901617183 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Thạch
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Thạch, khối 2, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp và DV Chúc A

Mã số thuế: 3000106650 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CAO SU Hà TĩNH

Mã số thuế: 3000164878 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ: Km 22, Quốc lộ 15 A, xóm 15, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Tuấn Du

Mã số thuế: 3000165448 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Du
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Tuấn Du, Khối 7, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU HươNG KHê - Hà TĩNH

Mã số thuế: 3000167332 - Người đại diện pháp luật: Võ Sỹ Lực
Địa chỉ: xóm 9, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kiêm Dung

Mã số thuế: 3000199415 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Kiêm
Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Hương Khê, , Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH 27-7 HươNG KHê

Mã số thuế: 3000230577 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 26 Bạch Ngọc, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUỳNH NGA

Mã số thuế: 3000262265 - Người đại diện pháp luật: Trần Phát Đạt
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Xí nghiệp xây dựng T.N Hồng Lộc

Mã số thuế: 3000265178 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 2 Thị trấn, , Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

DOANH NGHIệP TN VàNG BạC HUY LAN

Mã số thuế: 3000265192 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Lan
Địa chỉ: Số 359 Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Lâm Sản Hoàng Anh

Mã số thuế: 3000272418 - Người đại diện pháp luật: Dương Đình Huân
Địa chỉ: (Đường Hồ Chí Minh) Khối 19, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU Và XâY DựNG LAM HồNG

Mã số thuế: 3000298776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thuyết
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG NGọC

Mã số thuế: 3000304765 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Cường
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Minh Ngọc

Mã số thuế: 3000309019 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Vinh
Địa chỉ: Khối 7-Thị Trấn, , Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh