Tìm kiếm
Có 623 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất H76

Mã số thuế: 0100103827-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Chí Thanh
Địa chỉ: Khu 9, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LâM THAO PHú THọ

Mã số thuế: 0100686174-743 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

ĐịA ĐIểM KINH DOANH XăNG DầU PLAND 2101 - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ Hạ TầNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0101788806-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Hùng Sơn
Địa chỉ: Khu Đồng Ngăm, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

ĐịA ĐIểM KINH DOANH XăNG DầU PLAND 2103 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ Hạ TầNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0101788806-005 - Người đại diện pháp luật: Trương Hùng Sơn
Địa chỉ: Khu Đồng nhà Cốc, Xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH LPG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0102311149-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Bình
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lâm Thao, Xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY LUậT TRáCH NHIệM HữU HạN WINCO

Mã số thuế: 0104370559-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hoàng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Toàn Phát Phú Thọ

Mã số thuế: 0105459111 - Người đại diện pháp luật: Triệu Đức Toàn
Địa chỉ: Khu I, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH INNOVATION FACTORY VIệT - NHậT

Mã số thuế: 0106146513 - Người đại diện pháp luật: Đào Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 10, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH Tư VấN Và THIếT Kế MINH LâM

Mã số thuế: 0106794641 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Khu 15, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN OMEGA Hà NộI TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0106841161-002 - Người đại diện pháp luật: Khổng Dương Quang Huy
Địa chỉ: Khu 21, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ VạN PHúC

Mã số thuế: 0107001528 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 92, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG Hà MINH TâM

Mã số thuế: 0107514897 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Nguyên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH CôNG NGHệ MD

Mã số thuế: 0107971893 - Người đại diện pháp luật: Cao Chí Dũng
Địa chỉ: khu An Thái, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ- CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC ĐầU Tư GIáO DụC QUốC Tế TíN PHáT

Mã số thuế: 0108176827-013 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Nhà C1, Trường đại học công nghiệp Việt Trì, Khu 10, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CHIếU SáNG LED4LIFE VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0109102232-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số 73-75 Khu Quán Rùa, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Chi Nhánh Phú Thọ - Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Hưng Yên

Mã số thuế: 0900619716-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Định
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ thuộc quản lý trình KM57+ 500 của dự án đường, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN SôNG HồNG THủ Đô

Mã số thuế: 2500229828-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thao
Địa chỉ: Khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SUPE PHốT PHáT Và HOá CHấT LâM THAO

Mã số thuế: 2600108471 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Xí nghiệp Axit - Chi nhánh Công ty cổ phần Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao

Mã số thuế: 2600108471-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: , Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tiên Kiên

Mã số thuế: 2600144938 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: Xã Tiên Kiên, , Huyện Lâm Thao, Phú Thọ