Tìm kiếm
Có 79 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VâN CANH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-484 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hiệp
Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Và Xuất Nhập Khẩu Dht Tại Bình Định

Mã số thuế: 0102036100-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trình
Địa chỉ: Lô B1 - A1, Cụm Công nghiệp Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Địa điểm kinh doanh Vân canh- Cty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Nha Trang

Mã số thuế: 0313617136-538 - Người đại diện pháp luật: HE, BIN
Địa chỉ: Hiệp Hội, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH MôI TRườNG AN LONG

Mã số thuế: 0313988229 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Châu Đệ
Địa chỉ: Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Chi Nhánh 3 - Công Ty TNHH Mtv Nguyên Liêm - Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột Sắn Vân Canh

Mã số thuế: 3901185231-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Liêm
Địa chỉ: Làng Hòn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Bình Định

UBND Xã Canh Thuận

Mã số thuế: 4100165764 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Sơn
Địa chỉ: Xã Canh Thuận, , Huyện Vân Canh, Bình Định

UBND Xã Canh Hoà

Mã số thuế: 4100165789 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kim
Địa chỉ: Xã Canh Hoà, , Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP Hà THANH

Mã số thuế: 4100258881 - Người đại diện pháp luật: Cái Minh Tùng
Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Đạt

Mã số thuế: 4100437432 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thủy
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP VâN CANH

Mã số thuế: 4100455008 - Người đại diện pháp luật: LÊ BÁ THANH
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP BắC TăNG

Mã số thuế: 4100455921 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hùng
Địa chỉ: An long 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT LâM NGHIệP TRọNG THủY

Mã số thuế: 4100622851 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trung
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định

BưU ĐIệN HUYệN VâN CANH � BưU ĐIệN TỉNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4100669747-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ HỒNG ĐÀOÀO
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH MINH MINH

Mã số thuế: 4100696388 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Minh
Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ BảO NGâN

Mã số thuế: 4100714647 - Người đại diện pháp luật: Hồ Triều Giang
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Định

Mã số thuế: 4100726603 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Trường PTDTNT THCS & THPT Vân Canh

Mã số thuế: 4100758926 - Người đại diện pháp luật: Trương Xuân Tú
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Trường Trung Học Phổ Thông Vân Canh

Mã số thuế: 4100835384 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thi
Địa chỉ: Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, , Huyện Vân Canh, Bình Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT LâM NGHIệP CảNH TOàN

Mã số thuế: 4100929089 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thăng
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hội, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Chi Nhánh Công ty TNHH Hào Hưng Phát

Mã số thuế: 4100931793-002 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thành Tấn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 468, tờ bản đồ số 1, Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định