Tìm kiếm
Có 1.549 kết quả tìm kiếm
VIETTEL TRà VINH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-072 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nho
Địa chỉ: Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Chi Cục Đăng Kiểm Trà Vinh

Mã số thuế: 0100109120-046 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hải Yến
Địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đáng, F7, , Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Công ty bảo hiểm PJICO Trà Vinh

Mã số thuế: 0100110768-043 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 335, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100111948-045 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Bé Sáu
Địa chỉ: Số 38A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-031 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 83 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100112437-074 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 05 Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam-Chi Nhánh Trà Vinh

Mã số thuế: 0100112620-017 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Nhật Trường
Địa chỉ: 09-10, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100150619-062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lâm
Địa chỉ: Số 2B, Lê Thánh Tôn, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI-CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100283873-121 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Cường
Địa chỉ: TRV-PG2-05, TRV-PG2-05A,TRV-PG2-06, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-210 - Người đại diện pháp luật: Giang Văn Dũng
Địa chỉ: Số 138, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH Số 1 TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-665 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 85,87 đường Quang Trung, Khóm 9, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THàNH PHố TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-679 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Phượng
Địa chỉ: Số 70-72, Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH Số 2 TRà VINH

Mã số thuế: 0100686174-680 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hậu
Địa chỉ: 28 Trần Phú, Khóm 4, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 9 - Chi Nhánh Mobifone Tỉnh Trà

Mã số thuế: 0100686209-042 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 40, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 0100695387-058 - Người đại diện pháp luật: Vưu Hớn Xuyên
Địa chỉ: 21, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Công ty Bảo Việt Trà Vinh

Mã số thuế: 0101527385-057 - Người đại diện pháp luật: Lê Thiên Phúc
Địa chỉ: Số 159 Phạm Hồng Thái, P2, , Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-070 - Người đại diện pháp luật: Trần Sa Huỳnh
Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH TạI TỉNH TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG TRí VIệT

Mã số thuế: 0103734186-018 - Người đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 92 Trần Phú, khóm 2, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL TRà VINH-TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-054 - Người đại diện pháp luật: Lương Thanh Long
Địa chỉ: Số 156, Nguyễn Đáng, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Shop trẻ thơ - 266 Lê Lợi

Mã số thuế: 0104406702-023 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Xuân
Địa chỉ: Số 268 Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh