Tìm kiếm
Có 352 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Gò CôNG ĐôNG TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-266 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quân
Địa chỉ: Số 55, đường 862, Khu phố Dương Phú, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH PHú HảI

Mã số thuế: 0101838581-003 - Người đại diện pháp luật: 0101838581
Địa chỉ: Số 49 ấp Gò Táo, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI GOOD & BIO VIETNAM

Mã số thuế: 0108178052-001 - Người đại diện pháp luật: 0108178052-001
Địa chỉ: Thửa đất số 4103, Tờ bản đồ số 03, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN-CHI NHáNH Gò CôNG ĐôNG

Mã số thuế: 0301103908-204 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Trí
Địa chỉ: 999 Tổ 6, Khu phố 2, Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Chuyển Và Giao Nhận Toàn Cầu Việt - Nhà Máy Xay Xát Trữ Nguyên

Mã số thuế: 0305386238-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đậu
Địa chỉ: ấp Gò Táo, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHIêN LIệU SàI GòN ĐôNG DươNG-CửA HàNG XăNG DầU VàM LáNG

Mã số thuế: 0310085980-016 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THựC PHẩM ĐôNG MINH

Mã số thuế: 0310862027 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Dũng
Địa chỉ: Số 199 Khu phố Dương Phú, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Hồng Phúc

Mã số thuế: 0311999218-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Đường tỉnh 862, ấp Giồng Lãnh 1, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI MáNG ĐèN Và ĐèN áP TRầN AN ĐạT THầN

Mã số thuế: 0312068557 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phổ
Địa chỉ: 0366 ấp Kinh Dưới, Xã Bình ân, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kd Max - Trung Tâm Kiểm Định 3

Mã số thuế: 0312288577-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí
Địa chỉ: Số 0806 Tổ 8, Khu 4, Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Đạt Anh

Mã số thuế: 0312524672-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: ấp Thanh Nhung 1 - xã Phước Trung, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN XâY DựNG ĐôNG NAM-CửA HàNG XăNG DầU Số 6

Mã số thuế: 0313056794-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Đường 862, ấp Giồng Lãnh 1, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Trương Việt - Chi Nhánh Tiền Giang

Mã số thuế: 0313161005-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Đô
Địa chỉ: ấp Bờ Kinh - xã Tân Đông, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH NHâN HOàNG GIA

Mã số thuế: 0313518495 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hữu Cường
Địa chỉ: Số 199 Khu phố Dương Phú, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU NAM ĐôNG DươNG-CửA HàNG XăNG DầU VàM LáNG

Mã số thuế: 0314122545-017 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT MAY MặC THảO NGUYêN

Mã số thuế: 0314262944-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Ngọc
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ EBM WINDOWS

Mã số thuế: 0314382039-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: 409, Tổ 9, ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRIềU Sĩ TOURIST

Mã số thuế: 0314808359-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phú Sĩ
Địa chỉ: 134 Tổ 6, ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Địa điểm kinh doanh-Công ty TNHH TM DV Vạn An Tiến-Cửa hàng Xăng dầu Tú Trinh

Mã số thuế: 0315109473-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Khôi
Địa chỉ: Cặp Sông Vàm Cỏ, ấp 4, xã Tân Phước, , Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Cảng Quốc Tế Nam Sài Gòn

Mã số thuế: 1101294541 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Anh
Địa chỉ: Số 406, ấp 6, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang