Tìm kiếm
Có 8.292 kết quả tìm kiếm
Ban quản lý dự án lươí điện

Mã số thuế: 0100100417-040 - Người đại diện pháp luật: Bùi Lê Cường
Địa chỉ: Số 22 ngõ 399 âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ban quản lý dự án phát triển điện lực

Mã số thuế: 0100100417-042 - Người đại diện pháp luật: Phùng Kim Đại
Địa chỉ: Số 3, phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN XâY DựNG ĐIệN MIềN BắC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-064 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 3 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC TâY Hồ

Mã số thuế: 0100101114-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Huy
Địa chỉ: Số 2 Ngõ 693 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Viện Nghiên cứu Da Giầy

Mã số thuế: 0100101139 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Trung
Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tây Hồ

Mã số thuế: 0100103104 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: Số 254, phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHAI THáC Hồ TâY

Mã số thuế: 0100103640 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyên Hoàng
Địa chỉ: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồ Tây - Xí Nghiệp Nuôi Trồng Thuỷ Sản Hồ Tây

Mã số thuế: 0100103640-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuần
Địa chỉ: Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

TổNG CôNG TY MáY ĐộNG LựC Và MáY NôNG NGHIệP VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100103866 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuyển
Địa chỉ: Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CHI NHáNH XUấT KHẩU LAO ĐộNG VINAMOTOR - TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP ô Tô VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104429-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Công
Địa chỉ: Số 151, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội

Mã số thuế: 0100104877 - Người đại diện pháp luật: Lưu Quang Huy
Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG Hà NộI

Mã số thuế: 0100105045 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Trường
Địa chỉ: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NHà Và XâY DựNG TâY Hồ

Mã số thuế: 0100105084 - Người đại diện pháp luật: Tân Tú Hải
Địa chỉ: Số 2, ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NHà Và XâY DựNG TâY Hồ- Xí NGHIệP ĐầU Tư, XâY DựNG Và TH

Mã số thuế: 0100105084-014 - Người đại diện pháp luật: Phan Việt Đức
Địa chỉ: số 2 ngõ 9 Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế Tây H

Mã số thuế: 0100105084-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Dũng
Địa chỉ: Số 2 NGõ 9 Đặng Thai Mai P.Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Xây Dựng Tây Hồ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 5

Mã số thuế: 0100105084-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số 2 ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ-xí nghiệp XD số 6

Mã số thuế: 0100105084-020 - Người đại diện pháp luật: Tô Thanh Nam
Địa chỉ: Số 15F ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NHà Và XâY DựNG TâY Hồ - Xí NGHIệP XâY DựNG Số 2

Mã số thuế: 0100105084-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 2 ngõ 9 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 18- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Mã số thuế: 0100105084-022 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Tuấn
Địa chỉ: số 2, ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 1- Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Mã số thuế: 0100105084-023 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Linh
Địa chỉ: Số 2, ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội