Tìm kiếm
Có 2.359 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI LONG AN

Mã số thuế: 0100108656-035 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Việt
Địa chỉ: Số 12 đường số 1, KĐT, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An

VIETTEL LONG AN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP- VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-065 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quang Chiến
Địa chỉ: Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Chi cục Đăng Kiểm Long An

Mã số thuế: 0100109120-037 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Địa chỉ: 16 Đỗ Tường Phong, Phường 2, , Thành phố Tân An, Long An

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Long An

Mã số thuế: 0100110768-034 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH VĂN BẢY
Địa chỉ: Số 26, đường số 2, KDCư ĐTXD giai đoạn 1, KP Bình Cư 3, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam-Chi Nhánh Long An

Mã số thuế: 0100111948-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa chỉ: 396 Quốc lộ 1 Phường 4, , Thành phố Tân An, Long An

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-033 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 38 Đường số 9, Khu Dân Cư Đại Dương, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An

Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Mã số thuế: 0100112620-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuỷ
Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An

Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Mã số thuế: 0100150619-050 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Dũng
Địa chỉ: Số 140, Hùng vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tân An

Mã số thuế: 0100150619-178 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Đông Thảo
Địa chỉ: Số 25 Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0100230800-050 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Duy
Địa chỉ: Gian hàng L1-07 và L2-05-09, Trung tâm thương mại Plaza Vinc, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0100233583-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Toà nhà số 6, Lê Cao Dõng, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0100283873-080 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phi
Địa chỉ: Số 32 Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA- CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0100520429-006 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 65, Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH LONG AN

Mã số thuế: 0100684716-014 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH TOÀN
Địa chỉ: Số 175, Khu phố Bình An 2, Đường Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Thành phố Tân An, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC TâN AN LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-139 - Người đại diện pháp luật: VÕ THỊ DIỄM CHI
Địa chỉ: 108, Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TâN AN LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-144 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Nguyên
Địa chỉ: Số 136, 138, Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Long An

Mã số thuế: 0100686174-203 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thài
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

MOBIFONE TỈNH LONG AN – CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 8 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-117 - Người đại diện pháp luật: Trần Nam Hải
Địa chỉ: 201-203 Hùng Vương nối dài, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An

Ngân hàng Chính sách xã hội Long An

Mã số thuế: 0100695387-056 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 79 đường Huỳnh Thị Mai, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIET HEALTHY TạI LONG AN

Mã số thuế: 0100698941-003 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ DẠ HƯƠNG
Địa chỉ: 249/26 Châu Thị Kim, Phường 7, Thành phố Tân An, Long An