Tìm kiếm
Có 130 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SìN Hồ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-628 - Người đại diện pháp luật: Lò Văn Xô
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Toàn Phát Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101748793-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Huân
Địa chỉ: Bản Pá Bon, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Long Hà tại Lai Châu

Mã số thuế: 0103263233-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hoàn
Địa chỉ: Khu 5- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG BáCH THUậN TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0105493070-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Cường
Địa chỉ: Pa Tần 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đông Dược Hòa Phú Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0311763420-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hằng
Địa chỉ: Bản Mao Sao Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT NHậP KHẩU SơN THủY TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 2600414856-001 - Người đại diện pháp luật: Ma Văn Thắng
Địa chỉ: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Công ty liên doanh đá Lai Châu

Mã số thuế: 5600128064 - Người đại diện pháp luật: christopher cornow
Địa chỉ: Mỏ Hátxum, , Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SìN Hồ - LAI CHâU

Mã số thuế: 5600128089 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Toán
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Công Ty TNHH Xây Dựng Xuân Mười

Mã số thuế: 5600147451 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Khu 5- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thọ

Mã số thuế: 5600155237 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Kỷ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng Trung Hải tại Lai Châu

Mã số thuế: 5600183227-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Thỏa
Địa chỉ: Khu 2- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Môi Trường Và Xây Dựng Thái Sơn Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5600188835-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4.05 Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5900189325-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Công trình thủy điện Nậm Na 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Thương Mại Và Đầu Tư Hòa An Tại Sìn Hồ

Mã số thuế: 6200000093-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Chi cục thuế huyện Sìn Hồ

Mã số thuế: 6200004877-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ, , Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CôNG TY TNHH XâY DựNG HảI VâN

Mã số thuế: 6200005302 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vân
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và THươNG MạI TIếN ĐạT

Mã số thuế: 6200014466 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Công ty TNHH Huy Hoàng

Mã số thuế: 6200015879 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Khu 3- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ

Mã số thuế: 6200017234-010 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Bắc
Địa chỉ: , , Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Công Ty TNHH Thiên Quang

Mã số thuế: 6200017805 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhất Định
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu