Tìm kiếm
Có 2.326 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NHơN TRạCH

Mã số thuế: 0100111948-118 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: đường 25 B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NHơN TRạCH

Mã số thuế: 0100112437-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cảnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN NHơN TRạCH NAM ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-599 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN AUSTDOOR - CHI NHáNH NHơN TRạCH

Mã số thuế: 0101306139-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hoài
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH INTERNATIONAL B2B SOLUTION

Mã số thuế: 0102142123-001 - Người đại diện pháp luật: LEE SANG DAE
Địa chỉ: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí VIệT NAM- CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí NHơN TR

Mã số thuế: 0102276173-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CN Nhơn Trạch-Công ty CP DV Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí VN

Mã số thuế: 0102560459-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Đại Thành
Địa chỉ: ấp 3, xã Phước Khánh, , Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CôNG TY TNHH NHà KHUNG THéP NGọC PHùNG (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0103907992 - Người đại diện pháp luật: Chen, Chien-Jung
Địa chỉ: Tổ 32, Khu phố Phước Kiển, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN EUROCOM - CHI NHáNH PHíA NAM

Mã số thuế: 0105917467-003 - Người đại diện pháp luật: CHU VĂN ĐỊNH
Địa chỉ: Số B3, Lý Thái Tổ, ấp Bến Cộ, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh - Chi Nhánh Miền Nam

Mã số thuế: 0106061404-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM TạI TỉNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0106181807-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Số 114 Đường Tôn Đức Thắng, khu phố Phước Kiểng (áp 3 cũ), Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Firesave - Chi Nhánh Đồng Nai

Mã số thuế: 0107341404-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Dũng
Địa chỉ: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN WOORI VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107619360-007 - Người đại diện pháp luật: Youn Hongkyong
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 3, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY Cổ PHầN � TổNG CôNG TY XâY LắP Và THươNG MạI PETROLIMEX

Mã số thuế: 0108231041-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Quang
Địa chỉ: 108-109-110 Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NăNG LượNG BP SOLAR

Mã số thuế: 0109175216-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BPS VIệT NAM

Mã số thuế: 0109207115-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BPS VIệT NAM

Mã số thuế: 0109207115-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2- Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HBP VIệT NAM

Mã số thuế: 0109249901-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VBP VIệT NAM

Mã số thuế: 0109265082-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PIN ắC QUY MIềN NAM - Xí NGHIệP ắC QUY ĐồNG NAI 2

Mã số thuế: 0300405462-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Điền Phước Chân
Địa chỉ: Đường N2, Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai