Tìm kiếm
Có 3.700 kết quả tìm kiếm
Công ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ

Mã số thuế: 0100101072-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Xuân, , Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUảN Lý Dự áN ĐầU Tư NHà MáY Sứ VIGLACERA Mỹ XUâN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quế
Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Sứ VIGLACERA Mỹ XUâN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA -CTCP

Mã số thuế: 0100108173-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIXIL VIệT NAM TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0100113381-004 - Người đại diện pháp luật: Hiramoto Masahiko
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú Mỹ

Mã số thuế: 0100150619-104 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hồng
Địa chỉ: 2457 Đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP TâN THàNH Bà RịA

Mã số thuế: 0100686174-881 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bốn
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã PHú Mỹ Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0100686174-884 - Người đại diện pháp luật: Lê Đỗ Minh Duy
Địa chỉ: Số 362 Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Công ty cổ phần Vipaco tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã số thuế: 0101858299-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Giang
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, , Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRắC ĐịA VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0102305681-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Quyết Thắng
Địa chỉ: Đường Trường Chinh ( 81) Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TạI TỉNH Bà RịA - VũNG TàU CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và XếP Dỡ HảI AN

Mã số thuế: 0103818809-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Cường
Địa chỉ: Khu A, lô 17 Khu nhà ở Phú Mỹ, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CIEC TOàN CầU TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0105796195-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hùng
Địa chỉ: QL51, Tổ 10, Khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH HIệP CHIếU

Mã số thuế: 0106808460 - Người đại diện pháp luật: Hà Huy Hiệp
Địa chỉ: Tổ 15 khu phố Thị Vải, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LOGISTICS HONG KONG TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0107513822-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hùng
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN AN SINH Xã HộI ĐấT LàNH TạI Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0107569078-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thành Láng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH GUSAN CONSTRUCTION VIệT NAM

Mã số thuế: 0108653300 - Người đại diện pháp luật: Lee Ki Nam
Địa chỉ: L14B, Tầng 1, Trung tâm thương mại KNG Premium Outlets, Quốc, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH POWERCHINA VIệT NAM- CHI NHáNH VũNG TàU

Mã số thuế: 0108800964-001 - Người đại diện pháp luật: Guo Feng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG AN SINH TạI PHú Mỹ

Mã số thuế: 0200576224-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Đường 1B Khu Phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ngọc Khánh

Mã số thuế: 0201048876-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Băng
Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CảNG SàI GòN TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0300479714-013 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MUốI MIềN NAM - CHI NHáNH NHà MáY CHế BIếN MUốI PHú Mỹ

Mã số thuế: 0300547185-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Nam Trung
Địa chỉ: Đường 04, Khu công nghiệp Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu