Tìm kiếm
Có 2.418 kết quả tìm kiếm
CôNG TY CôNG NGHIệP HOá CHấT Mỏ CẩM PHả

Mã số thuế: 0100101072-026 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Trung
Địa chỉ: Khu Thủy Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI - VINACOMIN - CHI NHáNH VâN LONG

Mã số thuế: 0100101298-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: 801 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CẩM PHả

Mã số thuế: 0100111948-089 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 378 đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100112437-186 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN VĨNH
Địa chỉ: Số 584, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Cẩm Phả

Mã số thuế: 0100150619-156 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 204 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần môi trường sạch đẹp

Mã số thuế: 0100233449-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Duy Đàn
Địa chỉ: Tổ 9, Khu 9, Phường Quang Hanh, , Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH CẩM PHả

Mã số thuế: 0100233488-033 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hồng ánh
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Golden Cẩm Phả Plaza, 493 Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DươNG NHậT ĐầU Tư

Mã số thuế: 0100234072-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 42, khu 4B2, Phường Cửa ông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100365621-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nha Trang
Địa chỉ: 214 G-H đường Trần Phú, tổ 6, khu 2A, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM CẩM PHả QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-204 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Số 347B, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố CẩM PHả QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-227 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nhàn
Địa chỉ: Số 20C, Đường Bà Triệu, Tổ 41, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

MOBIFONE TỉNH QUảNG NINH 2 - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG

Mã số thuế: 0100686209-136 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Duy
Địa chỉ: Số 693 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà - CHI NHáNH CẩM PHả

Mã số thuế: 0100776445-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 1, Khu Trung Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Openasia Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100956102-002 - Người đại diện pháp luật: Bruno Arabian
Địa chỉ: Tổ 11 Khu 10, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

ĐịA ĐIểM KINH DOANH QUảNG NINH 5 - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TâN LONG

Mã số thuế: 0100978593-028 - Người đại diện pháp luật: Võ Quang Hải
Địa chỉ: Khu dân cư phía đông bãi dài Bến Do, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0101021398-010 - Người đại diện pháp luật: Lương Thành Chung
Địa chỉ: Số 671, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THANH HùNG

Mã số thuế: 0101188164 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 55, tổ 65, khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Hà Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101303480-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Yến
Địa chỉ: Nhà hàng bò tơ Tây Ninh, số 30, tổ 5, khu 6A, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thu Ngân Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101351741-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Tổ 7, Khu 10, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN VậN TảI NGOạI THươNG TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0101352858-003 - Người đại diện pháp luật: Phan Huy ánh
Địa chỉ: Tổ 63, Diêm Thủy, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh