Tìm kiếm
Có 473 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bắc Quang Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-701 - Người đại diện pháp luật: Trương Đức Hào
Địa chỉ: Số nhà 41, tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN THựC PHẩM SạCH TâY BắC TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0106106574-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Giang
Địa chỉ: Số 1076, tổ 8, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0106933743-029 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0108705693-033 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí PVOIL HảI PHòNG TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0201185752-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Nam
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HàNG TIêU DùNG BìNH TIêN TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0301340497-079 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Địa chỉ: Số 498 đường Trường Chinh, Tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH XăNG DầU - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUANG HợI

Mã số thuế: 0800041693-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HưNG THịNH 88

Mã số thuế: 0801221498 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đại
Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU DầU KHí DUYêN HảI TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0801222854-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM DUY THÀNH
Địa chỉ: Km 213+400 Quốc lộ 2, bên phải hướng tuyến Hà Nội-Hà Giang,, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI Hà GIANG

Mã số thuế: 0900223288-017 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Số nhà 1422, tổ 10, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiện Phước Tại Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 2400550040-002 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần And

Mã số thuế: 2600257339-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khôi
Địa chỉ: Thôn Mâng, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY LâM NGHIệP CầU HAM

Mã số thuế: 2600357502-009 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Thúy
Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY LâM NGHIệP NGòI SảO

Mã số thuế: 2600357502-010 - Người đại diện pháp luật: Trương Phúc Thành
Địa chỉ: ., Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY LâM NGHIệP VĩNH HảO

Mã số thuế: 2600357502-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Oánh
Địa chỉ: ., Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY TNHH SơN TRUNG DU - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 2600924222-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn Nậm Tậu, Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Toàn Phát

Mã số thuế: 3200269003-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Việt Quang, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN - CHI NHáNH TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 3700381324-483 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dương
Địa chỉ: Số 1166, quốc lộ 2, tổ 8, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY TNHH Y HọC BảN ĐịA VIệT NAM - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 4601254870-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sầm
Địa chỉ: Thôn Phìn Hồ 3, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CôNG TY TNHH CườNG THịNH SôNG CôNG - CHI NHáNH KHáCH SạN CươNG THảO 1

Mã số thuế: 4601563332-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 571, đường Trường Chinh, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang