Tìm kiếm
Có 452 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN Vụ BảN BắC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-544 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Nam
Địa chỉ: Đường 10, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TổNG HợP MINH QUANG

Mã số thuế: 0101623547-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Bích Thủy
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TVT TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0101996965-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tin
Địa chỉ: Km số 8, quốc lộ 10, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp Tiến Lợi

Mã số thuế: 0102265196-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoàn
Địa chỉ: Bãi Quỹ - xã Thành Lợi, , Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN HảI ĐăNG

Mã số thuế: 0105045985 - Người đại diện pháp luật: Đàm Quang Vinh
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Tổ Cầu, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY TNHH THọ KHANG ĐườNG

Mã số thuế: 0106081591 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn Giáp Ba, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Chi Nhánh Nam Định - Công Ty TNHH Protecthouses Việt Nam

Mã số thuế: 0106167601-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Xóm Nhì Giáp, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HồNG PHI - MGTEC TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0106499533-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng Nhị
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM T&Đ

Mã số thuế: 0106624287 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương
Địa chỉ: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, đường 10, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XE ĐIệN THủY TùNG TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0106844349-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêu
Địa chỉ: Đường 37B, Thôn Trung Cấp, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và KINH DOANH THươNG MạI TRầN GIA

Mã số thuế: 0108345200-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Điện Biên, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ NHậT MINH QUANG

Mã số thuế: 0108358880 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TUẤN
Địa chỉ: Thôn Văn Côi, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY TNHH XNK JAPANSHOKAI

Mã số thuế: 0108413524 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tình
Địa chỉ: Xóm Uông, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH NANO 4.0 CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0108475016-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhượng
Địa chỉ: Số 225, Đường Lương Thế Vinh, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Nam Định

Mã số thuế: 0315056408-050 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Trường
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu tại km, Quốc lộ 10, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG THị TUYếT

Mã số thuế: 0600137662 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm Nhì, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐôNG BA

Mã số thuế: 0600137694 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Ba
Địa chỉ: Km số 6+500 Quốc lộ 10 đường Nam Định - Ninh Bình, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN THàNH LợI

Mã số thuế: 0600137704 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Dương Lai, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN Vỹ HảO

Mã số thuế: 0600138289 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Vỹ
Địa chỉ: Xóm Chợ, Thôn Quả Linh, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP CốC THàNH

Mã số thuế: 0600138384 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Quý
Địa chỉ: Xóm C, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định