Tìm kiếm
Có 421 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố NGã BảY HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-401 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Nâu
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Thịnh Tại Hậu Giang

Mã số thuế: 0102248465-091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyện
Địa chỉ: Số 20/2 Lý Thường Kiệt, Khu Vực 1, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐôNG á - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0301442379-013 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: số 975 A đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE- CHI NHáNH NGã BảY

Mã số thuế: 0302567652-122 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Diễm Oanh
Địa chỉ: Số 1085 Hùng Vương, khu vực III, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nụ Cười Vui- Hậu Giang

Mã số thuế: 0304335199-025 - Người đại diện pháp luật: Lê Ninh Giang
Địa chỉ: Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU ANPHA TạI TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0310370314-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Nguyện
Địa chỉ: Số 2/75 khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU VậN TảI XăNG DầU MIềN TâY

Mã số thuế: 0312287326-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Cường
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu vực 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG - CôNG TY TNHH QUốC Tế GOLDEN STAR

Mã số thuế: 0312915436-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN PHÚ YÊN
Địa chỉ: số 191 Ngô Quyền, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Petro Tấn Phúc - Cửa Hàng Xăng Dầu Petro Tấn Phúc 2

Mã số thuế: 0313619895-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Cường
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PETRO-RAMCO TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0314316702-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Số 2041, kv3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH NăNG LượNG THạNH PHáT

Mã số thuế: 0314349419 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn An Thạnh
Địa chỉ: Quốc lộ 01, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CHI NHáNH NGã BảY - HậU GIANG - CôNG TY TNHH TRắC ĐịA BảN Đồ Và CôNG NGHệ GIS

Mã số thuế: 0316259390-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Nết, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH SOLAR KHáNH ANH

Mã số thuế: 0316394583 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN BÌNH
Địa chỉ: 1/68/2 Khu vực 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH SOLAR TấN TàI

Mã số thuế: 0316395812 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH TẤN TÀI
Địa chỉ: 1/68/2 Khu vực 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH SOLAR áNH PHươNG

Mã số thuế: 0316396365 - Người đại diện pháp luật: TÔN DUY NGHĨA
Địa chỉ: 1/68/2 Khu vực 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Thương Mại Hiếu Nghĩa

Mã số thuế: 0401513432 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Tú Quyên
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NGUYễN KHIêM

Mã số thuế: 1500321571 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: ấp Đông An 1A, Xã Đại Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Chi Nhánh DNTN Thương Mại Nguyễn Khiêm

Mã số thuế: 1500321571-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: ấp Đông an 1A, Xã Đại thành, , Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí ABE - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 1501068716-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Diệp Hồng Ngân
Địa chỉ: Số 3519, khu vực 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC DâN - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 1700169765-031 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Khanh
Địa chỉ: Số 1099 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang