Tìm kiếm
Có 1.259 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHơN THàNH TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-309 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY CHế BIếN ĐIềU Và NôNG SảN VEGETEXCO

Mã số thuế: 0101385740-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Quốc Lộ 13, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Thống Nhất- Chi Nhánh Bình Phước

Mã số thuế: 0105334948-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Lộc
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY ĐấU GIá HợP DANH TàI SảN ĐôNG Đô - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0108609781-007 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Xuyên
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH CHơN THàNH

Mã số thuế: 0301103908-154 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Toàn
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH NHà MáY Bê TôNG Lê PHAN CHơN THàNH - CôNG TY XâY DựNG Lê PHAN (TNHH)

Mã số thuế: 0301125316-012 - Người đại diện pháp luật: Văn Quý Thành
Địa chỉ: Lô A7.3A, KCN Chơn Thành 1, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

NHà MáY SảN XUấT GăNG TAY CAO SU XUấT KHẩU

Mã số thuế: 0301441897-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Đạm
Địa chỉ: ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH CHơN THàNH

Mã số thuế: 0302567652-135 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Lam
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LONG SơN - BìNH PHướC

Mã số thuế: 0302817119-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhã
Địa chỉ: ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI DIC

Mã số thuế: 0302979487-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Duy Xuyên
Địa chỉ: Cụm A2, Lô 8, Khu Công nghiệp Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DAE SUNG VINA

Mã số thuế: 0303077890-001 - Người đại diện pháp luật: Kim Nam Jun
Địa chỉ: Lô D2-D4, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhôm Thép Quang Minh

Mã số thuế: 0303134517-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A2.7 - A2.9, KCN Chơn Thành, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CN công ty CP dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long tại Bình Phước

Mã số thuế: 0303517541-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nhất
Địa chỉ: QL13 Tổ 2, ấp 1, Xã Thành Tâm, , Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mã số thuế: 0303678436-006 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Chí Tín
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 9, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI SONG PHúC THịNH - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0305109192-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Số 1, Quốc lộ 13, ấp 1, Khu phố 1, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trường Thịnh Tiến

Mã số thuế: 0305481594-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Tổ 6, ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Chi Nhánh 4 - Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Thắng

Mã số thuế: 0305931927-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hán
Địa chỉ: Tổ 8, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phú Sinh Sài Gòn - Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: 0306084014-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Phan
Địa chỉ: ấp 7, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH Số 3 TạI CHơN THàNH - CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và XăNG DầU SàI GòN OIL

Mã số thuế: 0310139851-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đại Lợi
Địa chỉ: ấp 4, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BáCH HóA XANH - CửA HàNG BáCH HóA XANH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0310471746-356 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 50; 175 và thửa đất số 51, tờ bản đồ số 44, ấp 3, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước