Tìm kiếm
Có 2.609 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC ĐAN PHượNG

Mã số thuế: 0100101114-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Việt
Địa chỉ: Số 93 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH HOàI ĐứC

Mã số thuế: 0100150619-203 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Hiếu
Địa chỉ: Tòa nhà Ct1A, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐAN PHượNG TâY Đô

Mã số thuế: 0100686174-390 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỵ
Địa chỉ: Số nhà 27, phố Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Chi cục thuế huyện Đan Phượng

Mã số thuế: 0100786940-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Số 2, khu văn hóa thể thao, phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SOUTH THăNG LONG

Mã số thuế: 0100796473 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Xuân
Địa chỉ: Thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH TâN VIệT TíN

Mã số thuế: 0100910612 - Người đại diện pháp luật: Cung Dự Hương
Địa chỉ: Số 169, đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH Lê HàO

Mã số thuế: 0101054925 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Số 26, ngõ 36, đường Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CDT

Mã số thuế: 0101115688 - Người đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Tấn
Địa chỉ: Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH DượC PHẩM HIệP THUậN THàNH

Mã số thuế: 0101135959 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lệ Dung
Địa chỉ: Đầm Bài, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN HOàNG LONG

Mã số thuế: 0101142554 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiện
Địa chỉ: Thôn Hạnh Đàn, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Nhà máy may xuất khẩu Tân hoàng long đầu tiên

Mã số thuế: 0101142554-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiện
Địa chỉ: Thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN, ĐầU Tư Và THươNG MạI TâN CươNG

Mã số thuế: 0101182966 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ALPHA

Mã số thuế: 0101214914 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Chè
Địa chỉ: thôn Tiên Tân, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Nhà máy gạch TUYNEL ALPHA

Mã số thuế: 0101214914-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Tiên tân, Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Công Ty TNHH Dương Đông

Mã số thuế: 0101218764 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Liệu
Địa chỉ: Thôn La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG Và NăNG LượNG TOàN CầU

Mã số thuế: 0101226444 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đoài, Cụm 3, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG MINH

Mã số thuế: 0101285947 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Ngọc
Địa chỉ: Đội 3, thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY LắP ĐIệN NAM PHươNG

Mã số thuế: 0101293916 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Bá Đồng
Địa chỉ: số nhà 66, Tổ dân phố số 1, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH NôNG SINH

Mã số thuế: 0101322268 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn An Sơn 2, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư SONG AN

Mã số thuế: 0101329626 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trường
Địa chỉ: Khu Chũng Hạ, cụm 13, thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội