Tìm kiếm
Có 73 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THủY ĐIệN ĐăKPSI

Mã số thuế: 5900409651-002 - Người đại diện pháp luật: Mầu Thị Thanh Xuyên
Địa chỉ: Thôn Đăk Ptrang, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Chi cục Thuế Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6100143450-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Nguyên Phước
Địa chỉ: Xã Đăk Hà, , Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Xí Nghiệp Xây Dựng Hoàng Huy (Dntn)

Mã số thuế: 6100156474 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mạnh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 672, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

CôNG TY TNHH ĐồNG TâM

Mã số thuế: 6100211767 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm
Địa chỉ: Đăk Chum 2, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Trung Tâm Y tế Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6100214856 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Khánh
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Ngọc Yêu

Mã số thuế: 6100229443 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Ba tu 2 - Xã Ngọc Yêu -, , Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6100229450 - Người đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC HUY
Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Văn Xuôi

Mã số thuế: 6100229468 - Người đại diện pháp luật: CAO MINH LUYẾN
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Đăk Tờ Kan

Mã số thuế: 6100229475 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG XUÂN THẮNG
Địa chỉ: Thôn Đăk Pờ Rông - Xã Đăk Tờ Kan -, , Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Tê Xăng

Mã số thuế: 6100229482 - Người đại diện pháp luật: A ĐE
Địa chỉ: Thôn Đăk Song, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Măng Ri

Mã số thuế: 6100229517 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thành
Địa chỉ: Thôn Ngọc La, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DUYêN HảI

Mã số thuế: 6100239314 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã TuMơRông

Mã số thuế: 6100239434 - Người đại diện pháp luật: Y Liễu
Địa chỉ: Thôn TuMơRông - Xã TuMơRông, , Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND xã Đăk Rơ ông

Mã số thuế: 6100244441 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Thôn Măng Lỗ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Đăk Na

Mã số thuế: 6100244466 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Viên
Địa chỉ: Thôn Đăk Riếp 2, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Đăk Sao

Mã số thuế: 6100244473 - Người đại diện pháp luật: A Hòa
Địa chỉ: Thôn Cạch Nhỏ, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xà Ngọc Lây

Mã số thuế: 6100244480 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG QUỐC DŨNG
Địa chỉ: Thôn Kô Xia 2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND Xã Đăk Hà

Mã số thuế: 6100244498 - Người đại diện pháp luật: DƯƠNG THÁI KHOA
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Lộc

Mã số thuế: 6100249263 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thành
Địa chỉ: Xã ĐăkHà, , Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN RY NINH II - ĐăKPSI

Mã số thuế: 6100255115 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Kiểu
Địa chỉ: Thôn Tân Ba, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum