Tìm kiếm
Có 862 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà Máy Sợi Phú Hưng

Mã số thuế: 0100100008-046 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Phong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH THừA THIêN HUế CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT 1 TRUNG ươNG

Mã số thuế: 0100101611-008 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Vốn
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thủy Dương, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI THừ

Mã số thuế: 0100107638-032 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Hà
Địa chỉ: 1401 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100111948-130 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Nam
Địa chỉ: 45 Thuận Hoá, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã HươNG THủY THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-262 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Bích Loan
Địa chỉ: 379 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI TỉNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0101344790-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vóc
Địa chỉ: Số 726 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH LPG VIệT NAM - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0102311149-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn Cư Chánh 1, Xã Thủy Bằng, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Văn Phòng Đại Diện Trung Tâm tư Vấn Xây Dựng Và Xuất Khẩu Lao Động

Mã số thuế: 0104321713-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Đông
Địa chỉ: 1355 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kế TOáN Và ĐạI Lý THUế TOàN CầU- CHI NHáNH TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0106751655-005 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Địa chỉ: Kiệt 9 Thôn Xuân Hòa, Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MIKADO - MT - NHà MáY GạCH MEN MIKADO HUế

Mã số thuế: 0109266061-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THUẦN CHỪNG
Địa chỉ: Lô E khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH THừA THIêN HUế - CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC CHế BIếN KHOáNG SảN ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0109268365-001 - Người đại diện pháp luật: MAI NGỌC TÚ
Địa chỉ: LKV13-5, khu B khu đô thị mới An Vân Dương, Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty TNHH SCANVI WOOD Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0301213033-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà (Đầu CN)
Địa chỉ: 37 Thuận Hoá, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Tấm Xốp E.P.S Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0302259841-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Liêm
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ NGàY & ĐêM TạI TP. HUế

Mã số thuế: 0303023616-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Thơi
Địa chỉ: 846 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tâm Sinh Nghĩa

Mã số thuế: 0304374871-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Tuấn
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thủy Phương, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SóNG VIệT TạI HUế

Mã số thuế: 0304994949-005 - Người đại diện pháp luật: Châu Thị Nhớ
Địa chỉ: Nhà Ga Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, Khu 8, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư 30-4 CHI NHáNH T.T.HUế

Mã số thuế: 0310211970-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoan
Địa chỉ: Số 46A Võ Xuân Lâm, Phường Thủy Lương, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt Tại Đà Nẵng - TT bán lẻ 1134 Nguyễn Tất Thành - TT

Mã số thuế: 0311609355-194 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 1134 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

CảNG HàNG KHôNG QUốC Tế PHú BàI - TổNG CôNG TY CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0311638525-011 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Chí Thành
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Phú bài, khu 8, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Lư Gia Tại Huế

Mã số thuế: 0311979130-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Như Phán
Địa chỉ: 1353 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế