Tìm kiếm
Có 652 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM�CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN-CôNG TY Cà PHê 719

Mã số thuế: 0100101509-024 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Dũng
Địa chỉ: Thôn 8A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH EA PHê ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-447 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị ánh Hương
Địa chỉ: Km 38, Quốc lộ 26, Thôn 4, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG PăK ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-453 - Người đại diện pháp luật: Đào Hồng Giang
Địa chỉ: Số 334B Giải Phóng, Khối 4, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SOLAVINA TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0101612880-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thạo
Địa chỉ: Số 185 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI THươNG HIệU G VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0109166902-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THANH HƯƠNG
Địa chỉ: Buôn Ea Đun, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THươNG MạI BấT ĐộNG SảN THAILAND

Mã số thuế: 0301676176-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thanh
Địa chỉ: Thôn 19/8, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Hiệp Thắng Lợi - Chi nhánh An Phát

Mã số thuế: 0303038203-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 09 Thôn Tân Hưng, xã Ea Knuếc, , Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CN Cty TNHH Phát hành văn phẩm Cơ Đốc - Nhà sách Cơ Đốc

Mã số thuế: 0307887455-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 30 Y Jút, TT.Phước An, , Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH HUYềN THOạI NúI - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0310448592-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Nam
Địa chỉ: Thôn 6, Xã KRông Búk, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CN Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Đà nẵng - Trung tâm bán lẻ 246 Giải phóng - Đắk Lắk

Mã số thuế: 0311609355-214 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 246 đường Giải phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI TRUYềN THôNG KENIT - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313773262-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Đông, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư CôNG NGHIệP KHANG THịNH

Mã số thuế: 0313848334-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Địa chỉ: Thôn Phước Trạch 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH QUốC Tế HòA DươNG TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0314958227-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ ĐÀO
Địa chỉ: Số nhà 72 Thôn Tân Bình, Xã Ea KNuec, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN VIệT NAM YOGO

Mã số thuế: 0315708935-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT THT - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 1001195970-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Huy
Địa chỉ: Buôn Ea Đun, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NôNG SảN HUYNH Đệ-CHI NHáNH TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 1201526524-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệt
Địa chỉ: Thôn 19/5, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH ĐắK LắK - CôNG TY TNHH NGUYễN DIệU

Mã số thuế: 1201585375-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: KM 26-QL26 Thái Bình Dương, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH TâM THùY - CHI NHáNH TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 1201594436-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI NôNG SảN THIệN TâM - CHI NHáNH TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 1201604363-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tâm
Địa chỉ: Km 22 Quốc lộ 26 Thôn Tân Quảng, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH ĐắK LắK - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG SANG

Mã số thuế: 1201606071-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Địa chỉ: KM 26-QL26 - KDC Thái Bình Dương, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắk, Đắk Lắk