Tìm kiếm
Có 194 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LăK ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-472 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Xuân
Địa chỉ: Sô 209 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

CN Xí Nghiệp TD Mai Xuân Dung

Mã số thuế: 5900190401-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn 2- xóm Huế Xã Đắc Liêng, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Doanh nghiệp tư nhân Liên Nghĩa

Mã số thuế: 6000117457 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố Hợp Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Bá Binh

Mã số thuế: 6000117915 - Người đại diện pháp luật: Trần Binh
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

DNTN Xăng Dầu Minh Cúc

Mã số thuế: 6000118154 - Người đại diện pháp luật: Mai văn Minh
Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công ty TNHH Xây dựng Hội An

Mã số thuế: 6000118161 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỹ Nhân
Địa chỉ: Thôn Xóm Huế, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Lắk

Mã số thuế: 6000174430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trương Bình
Địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

CHI CụC THUế KHU VựC LắK - KRôNG BôNG

Mã số thuế: 6000244180-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhân Đích
Địa chỉ: Số 09 âu Cơ, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

DNTN Thương Mại Hạnh Phúc

Mã số thuế: 6000398367 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thương
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Liên Sơn(buôn phi di ja B , krông nô), Xã Krông Nô, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hà Liên

Mã số thuế: 6000452783 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Hợp tác xã du lịch Buôn Jun

Mã số thuế: 6000467067 - Người đại diện pháp luật: Bii V?n ??c
Địa chỉ: Buôn Lê, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công ty TNHH Nguyên Thành

Mã số thuế: 6000516236 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Sẻ
Địa chỉ: Số 122, Thôn Hợp Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ô Tô - XE MáY TRUNG THạCH TạI LắK

Mã số thuế: 6000560588-008 - Người đại diện pháp luật: Dương Đình Trung
Địa chỉ: Số 245 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka

Mã số thuế: 6000591882 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Phòng hạ tầng kinh tế huyện Lắc

Mã số thuế: 6000595541 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công ty TNHH Lan Chi

Mã số thuế: 6000599320 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 1,thôn Hợp Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Xe Máy Ngọc Cẩm Thạch- Chi Nhánh II

Mã số thuế: 6000640000-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thạch
Địa chỉ: Tổ dân phố Hợp Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk

Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường đô thị Đại Lộc

Mã số thuế: 6000662639 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hiền
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Đắk Lắk

DNTN Thương mại Minh Hằng

Mã số thuế: 6000668207 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH HạNH PHươNG

Mã số thuế: 6000701542 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kế
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Đắk Lắk