Tìm kiếm
Có 314 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Cơ Khí: Mỏ Mangan Mimeco Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100102580-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phong
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHIêM HOá TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-534 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Huy Hoang
Địa chỉ: Số 25, tổ dân phố Vĩnh Tài, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Tế: Nhà Máy Thủy Điện Ict Chiêm Hóa

Mã số thuế: 0100828742-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CHI NHáNH TUYêN QUANG - CôNG TY Cổ PHầN ĐạI LâM VIệT NAM

Mã số thuế: 0108017312-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Tụ, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH THANH BìNH ELECTRIC

Mã số thuế: 2400767565 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 2, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MAI HOA 686

Mã số thuế: 4700271612 - Người đại diện pháp luật: MAI THỊ HOA
Địa chỉ: Thôn Ngọc Quang, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Chiêm Hóa

Mã số thuế: 5000128640 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ Luộc 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Huyện Chiêm Hóa - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

Mã số thuế: 5000160820-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ Trung Tâm 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CHI CụC THUế KHU VựC CHIêM HóA - HàM YêN

Mã số thuế: 5000160820-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huy
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Giang, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Thị trấn Vĩnh lộc

Mã số thuế: 5000169929 - Người đại diện pháp luật: Hà Kim Quốc Sỹ
Địa chỉ: Tổ A1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Minh quang

Mã số thuế: 5000170057 - Người đại diện pháp luật: Ma Văn Vịnh
Địa chỉ: Thôn Nà Mè, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Phúc sơn

Mã số thuế: 5000170106 - Người đại diện pháp luật: Chẩu Văn Học
Địa chỉ: , Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Vinh quang

Mã số thuế: 5000170191 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn An
Địa chỉ: , Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Kim bình

Mã số thuế: 5000170226 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Vang
Địa chỉ: Thôn Đồng ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Bình nhân

Mã số thuế: 5000170240 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: , Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Linh phú

Mã số thuế: 5000170297 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Hạt Quản lý giao thông Chiêm hoá

Mã số thuế: 5000170339 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Tài, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Tri phú

Mã số thuế: 5000170353 - Người đại diện pháp luật: Triệu Phúc Phương
Địa chỉ: thôn Tiến Thành 1, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Phúc thịnh

Mã số thuế: 5000170402 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Trung tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND Xã Tân thịnh

Mã số thuế: 5000170434 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: , Xã Tân Thịnh, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang