Tìm kiếm
Có 451 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ba Tri Bến Tre

Mã số thuế: 0100686174-374 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Rô
Địa chỉ: Số 43, đường 19/5, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BA TRI

Mã số thuế: 0302567652-167 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đang
Địa chỉ: Số 62 đường 19 tháng 5 , khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG BìNH CHUẩN

Mã số thuế: 0302578767-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Thanh Tâm
Địa chỉ: 06/ATH, ấp An Thuận, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐặC SảN - Xí NGHIệP THủY SảN BA TRI

Mã số thuế: 0302598530-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Đức
Địa chỉ: ấp 8 (thửa đất số 101, 102, 103, tờ bản đồ số 21), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG NHậT NAM - CHI NHáNH BA TRI BếN TRE

Mã số thuế: 0303148076-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Nam
Địa chỉ: Thửa đất số 700-701, tờ bản đồ số 02, đại lộ Đông Tây, khu đ, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ LA VANG - CửA HàNG XăNG DầU TấN TàI

Mã số thuế: 0304060755-004 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: ấp 8 (cảng cá Ba Tri), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM Nữ HOàNG

Mã số thuế: 0305703825-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lan
Địa chỉ: Số 30 Đường 30/4, Khu phố 3, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

Chi Nhánh Bến Tre - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tân Hoàng Huy

Mã số thuế: 0306361934-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Cao Vưng
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 7, tờ bản đồ số 12), Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 10

Mã số thuế: 0310085980-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp An Phú 1, (thửa đất số 280, tờ bản đồ số 16), Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU DIễM NHư

Mã số thuế: 0311184335-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp 8 cảng cá Ba Tri, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU TấN TàI

Mã số thuế: 0311184335-010 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp 8 (cảng cá Ba Tri), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI THủY SảN HIệP PHáT

Mã số thuế: 0312209180 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Trọng
Địa chỉ: Số 378/GQ, ấp Giồng Quéo, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vĩnh Hưng - Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu Số 2

Mã số thuế: 0312219830-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoài Phương
Địa chỉ: ấp Vĩnh Đức Trung (thửa đất số 347, tờ bản đồ số 3), Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU THANH TIếN

Mã số thuế: 0312419357-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận (thửa đất số 409, tờ bản đồ số 05), Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Số 02

Mã số thuế: 0312419357-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp An Bình (thửa đất số 160, tờ bản đồ số 08), Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HIệP TàI PHáT - CửA HàNG XăNG DầU QUý MINH TRí

Mã số thuế: 0312421959-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Khu phố 6, đường Trần Hưng Đạo, thửa đất số 559, tờ bản đồ s, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HIệP TàI PHáT - CửA HàNG XăNG DầU TRườNG THịNH

Mã số thuế: 0312421959-005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Số 267/AB, ấp An Bình, thửa đất số 160, tờ bản đồ số 08, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THàNH CôNG PETROL

Mã số thuế: 0312534166-002 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ MINH VŨ
Địa chỉ: ấp An Bình (thửa đất số 207, tờ bản đồ số 15), Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN TPGROUP - CửA HàNG NGọC QUỳNH

Mã số thuế: 0312702364-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Số 424/PTHA, ấp Phước Thạnh, Xã Phước Ngãi, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN PHụC HưNG - CHI NHáNH CấP NướC BA TRI

Mã số thuế: 0313058417-001 - Người đại diện pháp luật: Mẫn Lê Phương
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 5, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre