Tìm kiếm
Có 155 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NAM ĐôNG THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-255 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Phong
Địa chỉ: Khu vực II, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIM SORA

Mã số thuế: 0401698328-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Vân
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Hương Hòa, Xã Hương Xuân, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THUỷ ĐIệN MIềN TRUNG VIệT NAM

Mã số thuế: 2900795955 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông

Mã số thuế: 3300100314 - Người đại diện pháp luật: Trần Toản
Địa chỉ: Thị Trấn Khe Tre, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN CAO SU THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 3300101149 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Thanh
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hương Xuân, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

Công ty TNHH một thành viên Hạnh Hường

Mã số thuế: 3300184787 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quý
Địa chỉ: Số 142 Khe Tre, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

CCT Nam Đông

Mã số thuế: 3300273243-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Khe tre, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

Xí nghiệp xây dựng Hoàn Hảo

Mã số thuế: 3300314891 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đằng
Địa chỉ: Cụm 5, KV2, Thị trấn Khe tre, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

DNTN xây dựng Thành Công

Mã số thuế: 3300321440 - Người đại diện pháp luật: Hồ Tăng
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Thượng Long

Mã số thuế: 3300322878 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trĩ
Địa chỉ: Xã Thượng Long, Xã Thượng Long, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Hương Sơn

Mã số thuế: 3300322885 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hương sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND Xã Hương Hữu

Mã số thuế: 3300322892 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Hữu, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND TT Khe Tre

Mã số thuế: 3300322902 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Khe Tre, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Thượng Quảng

Mã số thuế: 3300322927 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thượng Quảng, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Hương Phú

Mã số thuế: 3300323078 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Phú, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Thượng Nhật

Mã số thuế: 3300323092 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn A tin xã Thượng Nhật, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Thượng Lộ

Mã số thuế: 3300323102 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Lộ, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

UBND xã Hương Lộc

Mã số thuế: 3300323141 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Lộc, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

Phòng Tài chính - Kế hoạch Nam Đông

Mã số thuế: 3300323159 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Khe tre, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế

Trung Tâm Giáo Dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đông

Mã số thuế: 3300323166 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 11, , Huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế