Tìm kiếm
Có 59 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hạ Lang Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-600 - Người đại diện pháp luật: Nông Thanh Hùng
Địa chỉ: Phố Hạ lang, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ngân Kiên Phát- Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0106152316-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Huyền Du, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HTX sản xuất vật liệu xây dựng Xã Thanh Nhật

Mã số thuế: 4800103900 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Cóng
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh nhật, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG NGọC HOà

Mã số thuế: 4800104005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP Hạ LANG

Mã số thuế: 4800104037 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Nga
Địa chỉ: Phố Hạ Lang, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Chi cục thuế Hạ lang

Mã số thuế: 4800130573-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ lang, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Hợp tác xã Trung Đông

Mã số thuế: 4800141198 - Người đại diện pháp luật: Nông Trung Đông
Địa chỉ: Bằng Ca - Lý Quốc, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Lý Quốc

Mã số thuế: 4800147633 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Lý Quốc, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Đồng Loan

Mã số thuế: 4800147640 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Đồng Loan, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Minh Long

Mã số thuế: 4800147658 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Minh Long, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Đức Quang

Mã số thuế: 4800147665 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Đức Quang, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Thắng Lợi

Mã số thuế: 4800147672 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Thắng Lợi, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Kim Loan

Mã số thuế: 4800147707 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Kim Loan, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Cô Ngân

Mã số thuế: 4800147721 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Cô Ngân, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Xã Quang Long

Mã số thuế: 4800147760 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Quang Long, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UBND Thị Trấn Thanh Nhật

Mã số thuế: 4800147778 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Thanh Nhật, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Phòng Tài chính-kế hoạch

Mã số thuế: 4800147827 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hạ Lang, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐôNG TâY

Mã số thuế: 4800148556 - Người đại diện pháp luật: Vũ Chí Hiếu
Địa chỉ: Phòng số 8, Nhà khách văn phòng UBND huyện Hạ Lang, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân Kiên Cúc

Mã số thuế: 4800150202 - Người đại diện pháp luật: Bế Trung Kiên
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, , Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HTX khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng

Mã số thuế: 4800153651 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bó mu-Quang Long, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng