Tìm kiếm
Có 8.827 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN PIN Hà NộI

Mã số thuế: 0100100752 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 72, đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIấY TRúC BạCH Hà NộI

Mã số thuế: 0100100819 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Địa chỉ: Số 924 đường Kim Giang, khu Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC THANH TRì

Mã số thuế: 0100101114-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Số 155 đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp Và Nông Sản

Mã số thuế: 0100101548 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Vinh
Địa chỉ: Xã Ngũ Hiệp, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN CHăN NUôI TRUNG ươNG

Mã số thuế: 0100101932 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh Ngọc
Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 1A, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Phân viện điều tra qui hoạch rừng Tây Bắc Bộ

Mã số thuế: 0100102541 - Người đại diện pháp luật: Lê Trường Giang
Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Trung tâm Tài nguyên & Môi trường Lâm nghiệp

Mã số thuế: 0100102693 - Người đại diện pháp luật: Vu� Tiê�n Điê�n
Địa chỉ: Viện điều tra qui hoạch rừng- Xã Vĩnh Quỳnh, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN FORMACH

Mã số thuế: 0100102809 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Vinh
Địa chỉ: tổ dân phố khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CHI NHáNH Xí NGHIệP FORMACH TAM HIệP

Mã số thuế: 0100102809-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thư Anh
Địa chỉ: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Xí nghiệp xây lắp formach

Mã số thuế: 0100102809-003 - Người đại diện pháp luật: nguyễn ngọc Tỷ
Địa chỉ: TT văn điển thanh trì, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và CHế BIếN LươNG THựC VĩNH Hà: TRUNG TâM KINH DOANH LươNG THựC T

Mã số thuế: 0100102830-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chiến Thắng
Địa chỉ: Thị trấn văn điển, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Ctcp

Mã số thuế: 0100102887 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn An
Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Trung Tâm Nghiên Cứu, Tư Vấn Cơ Điện Và Xây Dựng - Chi Nhánh Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Ctcp

Mã số thuế: 0100102887-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quý
Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cơ KHí - ĐIệN THủY LợI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ ĐIệN XâY DựNG - CTCP

Mã số thuế: 0100102887-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Quí
Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1a, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CôNG NGHIệP Và CHế BIếN Gỗ

Mã số thuế: 0100103094 - Người đại diện pháp luật: Bùi Khắc Cường
Địa chỉ: Km 11+500 đường Ngọc Hồi, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHâN LâN NUNG CHảY VăN ĐIểN

Mã số thuế: 0100103143 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tại
Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG, DịCH Vụ Và HợP TáC LAO ĐộNG

Mã số thuế: 0100103217 - Người đại diện pháp luật: Phan Huy Lệ
Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Xí nghiệp xây lắp 1- Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động

Mã số thuế: 0100103217-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Khánh
Địa chỉ: Km 10 Quốc lộ 1A thị trấn Văn Điển, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THIếT Kế Và CHế BIếN LâM SảN

Mã số thuế: 0100103263 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Quang
Địa chỉ: Km 12, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Viện điều tra quy hoạch rừng

Mã số thuế: 0100103383 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nghĩa Biên
Địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh, , Huyện Thanh Trì, Hà Nội