Tìm kiếm
Có 85 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Kỳ SơN TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-836 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sông Thao
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Chi cục thuế huyện Kỳ Sơn

Mã số thuế: 2900330364-018 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Sơn, , Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I

Mã số thuế: 2900330364-027 - Người đại diện pháp luật: Chi cục Thuế khu vực Tây nghệ I
Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI BìNH HòA

Mã số thuế: 2900526092 - Người đại diện pháp luật: Lô Thị Hòa
Địa chỉ: Nhà bà Hoà, bản Cầu Tám, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Lý Chính

Mã số thuế: 2900583069 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Nhà bà Lý, bản cầu 8, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Lô Thị Hà

Mã số thuế: 2900583076 - Người đại diện pháp luật: Lô Thị Hà
Địa chỉ: Nhà bà Hà, khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công ty CP thương mại dịch vụ và xây dựng Phú Sơn

Mã số thuế: 2900583083 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Điểu
Địa chỉ: Nhà ông Điểu, bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, , Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH HồNG TRườNG.

Mã số thuế: 2900598481 - Người đại diện pháp luật: Tăng Thị Kháng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Nhi, khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH CườNG Hà

Mã số thuế: 2900613669 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Huệ
Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Huệ, khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công ty TNHH 1 thành viên Lê Công Hùng

Mã số thuế: 2900797455 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Hùng
Địa chỉ: Nhà ô Tâm K3 thị trấn Mường Xén, , Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH ứNG DụNG CôNG NGHệ XâY DựNG MớI LạC VIệT

Mã số thuế: 2900800186 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Viết Hải, khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công Ty CP Phát Triển Điện Lực, Viễn Thông Miền Trung

Mã số thuế: 2900836672 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Thạch
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY CP THủY ĐIệN SôNG NậM CắN

Mã số thuế: 2900840742 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Thạch
Địa chỉ: Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công Ty TNHH Rừng Xanh

Mã số thuế: 2900861728 - Người đại diện pháp luật: Xồng Dua Pó
Địa chỉ: Nhà ông Xồng Dua Pó, bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công ty CP xây dựng và thương mại Tuấn Nhã

Mã số thuế: 2900915405 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhã
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Nhã, khối 02, thị trấn mường Xén, , Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công ty CP xây dựng và mộc dân dụng Tiến Vinh

Mã số thuế: 2900923029 - Người đại diện pháp luật: Tăng Tiến Chín
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Tiến Chín, khối 5, thị trấn Mường Xén, , Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Vĩnh An

Mã số thuế: 2900951322 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải âu
Địa chỉ: Nhà ông Trần Oanh, khối 5,, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Luân Hà

Mã số thuế: 2901101550 - Người đại diện pháp luật: Lữ Đình Luân
Địa chỉ: Nhà ông Lữ Đình Luân, Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI XE MáY MINH PHúC

Mã số thuế: 2901134115 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Minh.
Địa chỉ: Nhà bà Phan Thị Hồng Minh, khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Hữu Hùng

Mã số thuế: 2901138818 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Hữu Hùng, khối 3, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An