Tìm kiếm
Có 1.631 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN AGREXIM HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100108198-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Cường
Địa chỉ: Số 310 Lê Duẩn, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Kiến An

Mã số thuế: 0100111948-148 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Quân
Địa chỉ: Số 129 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kính Kala - Nhà Máy Kính Kiến An

Mã số thuế: 0100386036-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
Địa chỉ: Số 146 Hoàng Quốc Việt - Phường Ngọc sơn, , Quận Kiến An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mesa Hải Phòng

Mã số thuế: 0100520429-039 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 125/109 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN KIếN AN ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-895 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Số 95 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH TạI HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC VIệT NAM

Mã số thuế: 0101543267-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Số 156/109 đường Trường Chinh, Cụm Công nghiệp Đồng Hoà, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Hải Phòng

Công ty luật hợp danh V.I.P chi nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: 0101639360-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Số 65 Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

SHOP TRẻ THơ - KIếN AN

Mã số thuế: 0104406702-016 - Người đại diện pháp luật: PHAM QUANG XUAN
Địa chỉ: Số 707 đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Dược Nhật Quang Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0104483640-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thành Du
Địa chỉ: Số 766 đường Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY DUYêN HảI - CTCP - Xí NGHIệP 7

Mã số thuế: 0105753635-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 238 đường Lê Duẩn, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY DUYêN HảI - CTCP - Xí NGHIệP 359

Mã số thuế: 0105753635-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Lô 3 đường Lê Duẩn, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Hải Phòng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thí Nghiệm Điện Miền Bắc

Mã số thuế: 0105772525-024 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hương
Địa chỉ: Số 1282 Trần Nhân Tông, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG � CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN THUế Và Kế TOáN GB

Mã số thuế: 0107318691-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI THỊ QUỲNH
Địa chỉ: Số 553 Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng

ĐịA ĐIểM KINH DOANH-CôNG TY TNHH PHâN PHốI THươNG MạI DịCH Vụ BắC VIệT

Mã số thuế: 0107347082-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM TRUNG HIÊU
Địa chỉ: Số 52 Trần Tất Văn, Tổ 09 khu dân cư Gò Công 2, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Hải Phòng

CôNG TY TNHH Hà NộI MULSUGUN

Mã số thuế: 0107360421 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Số 121/123 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC PHáT TRIểN VIệT ĐứC TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0107587454-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trâm
Địa chỉ: Số 196, Ngõ 143, Đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN IBA - VIệT NAM TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0107628196-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thành
Địa chỉ: Số 196, Ngõ 143, đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY TNHH MáY BơM MIềN BắC

Mã số thuế: 0107734469-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Minh
Địa chỉ: Số 58 Trần Tất Văn, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng

SMARTPOSVN HảI PHòNG � CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Và GIảI PHáP CôNG NGHệ GIA LợI

Mã số thuế: 0107779653-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Đức Cảnh
Địa chỉ: Số nhà 1169, đường Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Hải Phòng

CôNG TY TNHH KINH DOANH VậT Tư Và ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI HảI Hà

Mã số thuế: 0107825250 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khôi
Địa chỉ: Số 964, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Hải Phòng