Tìm kiếm
Có 295 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN THUậN CHâU SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-348 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Hoàng
Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI CáT QUế - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0500440224-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thắng
Địa chỉ: Bản Đông Hưng, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Chi nhánh DNTN xây dựng Trung Thành

Mã số thuế: 5400186661-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Như Tùng
Địa chỉ: Số 16 tổ 4 Thị Trấn, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

CôNG TY CP THươNG MạI THUậN QUỳNH

Mã số thuế: 5500154938 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thịnh
Địa chỉ: Tiểu khu 15, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐứC HạNH

Mã số thuế: 5500155459 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Cảnh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

Uỷ ban nhân dân xã Muội nọi

Mã số thuế: 5500156501 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã muội nọi, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Phỏng lái

Mã số thuế: 5500156519 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phỏng lái, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND Xã Thôm mòn

Mã số thuế: 5500156526 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã thôm mòn, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Chiềng ly

Mã số thuế: 5500156533 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng ly, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND Xã Chiềng Ngàm

Mã số thuế: 5500156540 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng ngàm, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Phỏng lăng

Mã số thuế: 5500156558 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phỏng lăng, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND Xã Bon phặng

Mã số thuế: 5500156565 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bon phặng, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Púng tra

Mã số thuế: 5500156572 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Púng tra, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Tông lệnh

Mã số thuế: 5500156597 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tông lạnh, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Chiềng pấc

Mã số thuế: 5500156614 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng pấc, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND Xã Chiềng bôm

Mã số thuế: 5500156621 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng bôm, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Tông cọ

Mã số thuế: 5500156639 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tông lệnh, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Phỏng lập

Mã số thuế: 5500156646 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phỏng lập, Xã Phỏng Lập, Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Chiềng pha

Mã số thuế: 5500156660 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng pha, , Huyện Thuận Châu, Sơn La

UBND xã Nậm Lầu

Mã số thuế: 5500156678 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tranh đấu, Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu, Sơn La