Tìm kiếm
Có 25.808 kết quả tìm kiếm
Trường đại học điện lực

Mã số thuế: 0100100079-049 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 235 Đường Hoàng Quốc Việt, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn viễn thông điện lực

Mã số thuế: 0100100079-074 - Người đại diện pháp luật: Đàm Xuân Hiệp
Địa chỉ: Tầng 4 nhà B cơ sở 1 trường ĐH điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Nghiên Cứu Cơ Khí

Mã số thuế: 0100100110 - Người đại diện pháp luật: Phan Đăng Phong
Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NướC GIảI KHáT TRườNG XUâN

Mã số thuế: 0100100921 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Ngọc
Địa chỉ: 235 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC CầU GIấY

Mã số thuế: 0100101114-015 - Người đại diện pháp luật: Lương Quang Tuấn
Địa chỉ: Số 169A, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY LướI ĐIệN CAO THế THàNH PHố Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đại Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 50, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY THí NGHIệM ĐIệN ĐIệN LựC Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Tổ 44, đường Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100101298 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đoan Trang
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Mã số thuế: 0100101530 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lung
Địa chỉ: Số nhà 114 Hoàng Quốc Việt, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

Mã số thuế: 0100102421 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nghĩa
Địa chỉ: Số 10, ngõ 42 phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đoàn quan trắc tài nguyên nước bắc bộ

Mã số thuế: 0100102421-009 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Huy
Địa chỉ: Số 10, ngõ 42, đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc

Mã số thuế: 0100102710 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Nguyên Tính
Địa chỉ: 125 Trung kính Trung hoà, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đoàn Tư vấn, dịch vụ

Mã số thuế: 0100102710-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Thắng
Địa chỉ: 125 phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đoàn tài nguyên biển

Mã số thuế: 0100102710-003 - Người đại diện pháp luật: Văn Đức Nam
Địa chỉ: 125 Trung Kính, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TRàNG AN

Mã số thuế: 0100102911 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Khanh
Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU Và ĐầU Tư XâY DựNG PHáT TRIểN Hà NộI

Mã số thuế: 0100102936 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Thành
Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

TRUNG TâM ĐàO TạO Và HợP TáC NHâN LựC QUốC Tế TQC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG, DịCH Vụ Và H

Mã số thuế: 0100103217-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Chung
Địa chỉ: số 10 nhà B TT Trung tâm kỹ thuật Điện ảnh - 24 (20 cũ) Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà

Mã số thuế: 0100103457 - Người đại diện pháp luật: Trương Quỳnh Lâm
Địa chỉ: Tầng 1 và 2 t/nhà N03 đ/thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG TRìNH VIệT NAM

Mã số thuế: 0100103489 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Minh
Địa chỉ: Km 9 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG TRìNH VIệT NAM - TạI Hà NộI

Mã số thuế: 0100103489-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Km 9 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội