Tìm kiếm
Có 2.024 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC THANH OAI

Mã số thuế: 0100101114-037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Số 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và XâY DựNG VIGLACERA: Xí NGHIệP Cơ KHí

Mã số thuế: 0100106867-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toán
Địa chỉ: Km số 9, đường 21B, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH B.BRAUN VIệT NAM

Mã số thuế: 0100114064 - Người đại diện pháp luật: Roman Kuebler
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Xưởng May Bình Minh - Chi Nhánh Công Ty TNHH Bình Giang

Mã số thuế: 0100383772-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Ngõ Gỗ, thôn Sinh Liên, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH OAI Hà NộI II

Mã số thuế: 0100686174-138 - Người đại diện pháp luật: Cấn Thu Hương
Địa chỉ: Số nhà 91, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH VIệT HàN

Mã số thuế: 0100779559 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bích Ngọc
Địa chỉ: .Thôn Sinh Quả, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Chi cục Thuế Khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

Mã số thuế: 0100786940-046 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Nam
Địa chỉ: Số 7 thị trấn Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CHI NHáNH Hà TâY - CôNG TY TNHH XâY DựNG Và Hạ TầNG Đô THị

Mã số thuế: 0100899944-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Số nhà 177-179, Tổ 3, Phố Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH VậN TảI, DU LịCH Và THươNG MạI VâN DU

Mã số thuế: 0101074431 - Người đại diện pháp luật: Vũ Công Trung
Địa chỉ: Số nhà 230, tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và BAO Bì TIếN ĐạT

Mã số thuế: 0101085641 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH GIấY PHúC ĐạT

Mã số thuế: 0101143244 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tám
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG SOFTTECH

Mã số thuế: 0101348072 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Thắng
Địa chỉ: Số 40, Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CầU BắC

Mã số thuế: 0101367029 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thích
Địa chỉ: Số nhà 230, tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Sở Hữu Trí Tuệ T.O.K.A

Mã số thuế: 0101395040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đồng
Địa chỉ: Thôn Quếch, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Trường cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

Mã số thuế: 0101401706-003 - Người đại diện pháp luật: Lưu Quế Lâm
Địa chỉ: Xã Bình Minh, , Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VIGLACERA Từ LIêM

Mã số thuế: 0101405475 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Hưng
Địa chỉ: Km8, QL 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nam

Mã số thuế: 0101409247-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Phương Nam

Mã số thuế: 0101436113 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn Linh Dương, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG HIệU QUốC Tế

Mã số thuế: 0101501612 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, km3, quốc lộ 21B, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

CôNG TY TNHH LIêN KếT QUốC Tế 3H

Mã số thuế: 0101509386 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Số 226, Tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội