Tìm kiếm
Có 326 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thạnh Phú Bến Tre

Mã số thuế: 0100686174-377 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bé Hai
Địa chỉ: Số 215/3, ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH THạNH PHú

Mã số thuế: 0301103908-228 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hoài
Địa chỉ: Số 191/4, đường Trần Thị Tiết, khu phố 4, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH THạNH PHú

Mã số thuế: 0302567652-159 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: ấp Thạnh Trị Hạ (thửa đất số 85, tờ bản đồ số 30), Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ LA VANG - CửA HàNG XăNG DầU BảY KHởI

Mã số thuế: 0304060755-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Truyền
Địa chỉ: ấp An Điền (thửa đất số 644, tờ bản đồ số 04), Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 09

Mã số thuế: 0310085980-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp An Thanh ( thửa đất số 02, tờ bản đồ số 05), Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THựC PHẩM NGUYêN BìNH

Mã số thuế: 0311247786-004 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THẾ TÙNG
Địa chỉ: Số thửa đất 473 và 474, Tờ bản đồ số 21, ấp Bình Khánh, Xã Phú Khánh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU NAM ĐôNG DươNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 4

Mã số thuế: 0314122545-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp An Thạnh (thửa đất số 02, tờ bản đồ số 05), Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HQL PETRO - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0314249037-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Tường Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 31, ấp Giang Hà, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CửA HàNG NGọC TRINH - CHI NHáNH CôNG TY TNHH PTC MACHINERY

Mã số thuế: 0314897888-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Phong
Địa chỉ: 244/1 ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC THIêN âN

Mã số thuế: 0315285951-001 - Người đại diện pháp luật: ĐOÀN TRUNG THIÊN
Địa chỉ: 27/1 ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Mỹ PHẩM NHậT QUANG

Mã số thuế: 0315328570-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Quang
Địa chỉ: 52/3 ấp An Bình, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC H.A.T

Mã số thuế: 0315460120 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Trung Thiên
Địa chỉ: 27/1 ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư PHươNG HUY - CửA HàNG Số 1

Mã số thuế: 0316241749-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Lê Thanh
Địa chỉ: ấp Thạnh Phước (thửa đất số 93, tờ bản đồ số 24), Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY GIA CôNG D& D

Mã số thuế: 1101879886-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH LIÊM
Địa chỉ: Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 23, ấp Quí Hòa, Xã Hòa Lợi, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN BIêN PHòNG.

Mã số thuế: 1200852010-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: ấp An Hòa (thửa đất số 144, tờ bản đồ số 23), Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH HóA DầU ĐạI HữU - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 1201620580-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh Kiều
Địa chỉ: ấp Giang Hà (Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 31), Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI - DịCH Vụ VĩNH THạNH

Mã số thuế: 1300120719 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Phong
Địa chỉ: Số 217/1, ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lành

Mã số thuế: 1300183684 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Thê
Địa chỉ: Số 98/2, ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG KHảI

Mã số thuế: 1300187015 - Người đại diện pháp luật: Trương Hoàng Khải
Địa chỉ: ấp 10 (thửa số 148, tờ bản đồ số 23), Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI THUậN HUY

Mã số thuế: 1300188869 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị út
Địa chỉ: Thửa đất số 429, tờ bản đồ số 15, ấp An Bình, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre