Tìm kiếm
Có 378 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN Mô NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-493 - Người đại diện pháp luật: Tô Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI

Mã số thuế: 0101454440 - Người đại diện pháp luật: Thân Thị Kim Hoa
Địa chỉ: Đội 2, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐH

Mã số thuế: 0104549771 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hải Đăng
Địa chỉ: Xóm Tây, Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Tm & Pt Công Nghệ Cnd

Mã số thuế: 0104556024 - Người đại diện pháp luật: Lã Phú Chuyện
Địa chỉ: Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY LắP Cơ ĐIệN SAO BắC

Mã số thuế: 0107720427 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đẩu
Địa chỉ: Thôn Đông Đoài, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Trường Tại Ninh Bình

Mã số thuế: 1000350912-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thanh
Địa chỉ: Km 4 + 800, Quốc lộ Ninh Bình - Thanh Hóa, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG KIM PHáT - CHI NHáNH YêN Mô

Mã số thuế: 2700168107-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Sơn
Địa chỉ: Núi Hủng, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Tổ hợp sản xuất VLXD Hồng Hải

Mã số thuế: 2700215396 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nguyệt
Địa chỉ: Xã yên lâm, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Phòng tài chính Huyện Yên mô

Mã số thuế: 2700225549 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên thịnh, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY CP XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG YêN Từ

Mã số thuế: 2700226623 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Loan
Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Hoà

Mã số thuế: 2700227049 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trung Sử
Địa chỉ: Xã yên hoà, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Quỹ tín dụng Nhân dân Cơ sở Hợp Thịnh

Mã số thuế: 2700227056 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Duy Mục
Địa chỉ: Khánh thịnh, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Quỹ tín dụng Nhân dân Yên nhân - Yên Mô

Mã số thuế: 2700231768 - Người đại diện pháp luật: Trường Văn Hiển
Địa chỉ: Xã Yên nhân, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí NôNG NGHIệP YêN Mô NINH BìNH

Mã số thuế: 2700270742 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Thôn Cổ Đà, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG THủY LợI Và THươNG MạI TâN TIếN

Mã số thuế: 2700270774 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Bắc, thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

Tổ Xổ Số Kiến Thiết

Mã số thuế: 2700271094 - Người đại diện pháp luật: kt
Địa chỉ: Thị Trấn Yên Thịnh, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH TRUNG CHI NHáNH YêN Mô

Mã số thuế: 2700274056-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Trường
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI TRọNG PHU

Mã số thuế: 2700274137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Phu
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH THắNG

Mã số thuế: 2700274962 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: quốc lộ 12B kéo dài, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

CôNG TY TNHH Xã HộI TâM THIêN PHúC

Mã số thuế: 2700275395 - Người đại diện pháp luật: Trần Sơn
Địa chỉ: Xã Mai sơn, , Huyện Yên Mô, Ninh Bình