Tìm kiếm
Có 154 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHONG THổ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-632 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TổNG HợP Hà THàNH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0101830913-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Ngọc
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xi Măng Miền Bắc Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0102147298-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Khắc Luyện
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Cát, Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI QUANG ANH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0104193966-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiển
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ THươNG MạI THàNH ĐạT TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0200680948-003 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thế Trung
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hà Thảo Hp Tại Lai Châu

Mã số thuế: 2600889786-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sỹ Nguyên
Địa chỉ: Thôn Hữu Nghị, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TIếN THàNH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 5300133088-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quyết
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Lụng, Thôn Ngầm Bốn, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Ngọc Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300201588-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuyết Chiến
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vũ Thành Tại Tỉnh Lai Châu

Mã số thuế: 5300207942-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Họa
Địa chỉ: Bản Hồng Thu Mông, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nghĩa Anh Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300235026-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hùng
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành An Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300445954-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải
Địa chỉ: Khu Ban kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Chung Toàn Phát Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300676542-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Quốc Đại
Địa chỉ: Khu cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH THế

Mã số thuế: 5600168532 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Thế
Địa chỉ: Bản Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV VâN DũNG

Mã số thuế: 5600169014 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Hợp tác xã Xuân Thanh

Mã số thuế: 5600170926 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ: Bản Phiêng Đanh - xã Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XUâN TíNH

Mã số thuế: 5600170940 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thúy
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG HOàNG LAN

Mã số thuế: 5600171750 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sông Thương Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5600225526-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chỉ
Địa chỉ: Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TRUNG THàNH

Mã số thuế: 5700397335-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Chí Cường
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công

Mã số thuế: 6200000054 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Công
Địa chỉ: Tân An - Mường So - Phong Thổ, , Huyện Phong Thổ, Lai Châu