Tìm kiếm
Có 1.578 kết quả tìm kiếm
VIETTEL ĐồNG THáP - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-055 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công ty Bảo Hiểm PJICO Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100110768-045 - Người đại diện pháp luật: Bành Đức Châu
Địa chỉ: Số 20 Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100111948-035 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 87, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-057 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: Số 54A Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100112437-057 - Người đại diện pháp luật: Phan Duy Phúc
Địa chỉ: Số 89, đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100150619-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phưởng
Địa chỉ: Số 32, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100230800-049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thiện Hải
Địa chỉ: PG1-24 dự án trung tâm thương mại và Shophouse Cao Lãnh-Đồng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100233488-022 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Bình
Địa chỉ: Số 82-84, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG � CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100233583-034 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Tư
Địa chỉ: Số 67-69, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100283873-079 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Long
Địa chỉ: Số 204-206, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-202 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tuất
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Du, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố CAO LãNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-874 - Người đại diện pháp luật: Khương Văn Bình
Địa chỉ: Số 15-17, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mobifone Tỉnh Đồng Tháp - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 9 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mob

Mã số thuế: 0100686209-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100695387-053 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐạI CHúNG VIệT NAM -CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0101057919-013 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Bích Nga
Địa chỉ: Số 51-53, Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0101344790-040 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: Số 113 Lê Anh Xuân, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công Ty Bảo Việt Đồng Tháp

Mã số thuế: 0101527385-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Xanh
Địa chỉ: 197-199, Hùng Vương, phường 2, , Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-038 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Vinh
Địa chỉ: Số 04, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP-CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế MặT TRờI Đỏ

Mã số thuế: 0102646635-027 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Chi
Địa chỉ: Lô L5-04-05, Tầng L5, TTTM Vincom Plaza Cao Lãnh, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CổNG VàNG TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0102721191-052 - Người đại diện pháp luật: Hà Thúc Tú
Địa chỉ: Lô L5-03 tầng L5, TTTM Vincom Plaza Cao Lãnh Đồng Tháp, Đườn, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp