Tìm kiếm
Có 259 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã NGHĩA Lộ YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-553 - Người đại diện pháp luật: Tô Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngọc Bảo Minh

Mã số thuế: 0101414328-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Số nhà 169, tổ 5, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Nhà Máy Thủy Điện Nậm Đông IV - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điện Miền Bắc 3

Mã số thuế: 0101437276-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: Thôn Nậm Đông 2, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN NậM ĐôNG IV

Mã số thuế: 0106725856 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Lâm
Địa chỉ: Thôn Nậm Đông 2, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI MộC ĐứC TạI NGHĩA Lộ

Mã số thuế: 0106888642-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN TRỌNG PHƯƠNG
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 8, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN Tổ CHứC Sự KIệN & TRUYềN THôNG THươNG HIệU VIệT NAM

Mã số thuế: 0107274451 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Dương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nghĩa Lộ, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CHI NHáNH YêN BáI - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI SUốI GIàNG

Mã số thuế: 0107702241-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Lộ, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TT BáN Lẻ 224 ĐIệN BIêN - NGHĩA Lộ

Mã số thuế: 0311609355-154 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Số 224 đường Điện Biên, tổ 13, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 16 TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0313617136-359 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Số nhà 175, đường Điện Biên, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY TNHH MôI TRườNG Đô THị VIệT PHáT

Mã số thuế: 0700827437 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nhị Hà
Địa chỉ: Số 15, tổ 5, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY TNHH VISION VĩNH PHúC - ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 1

Mã số thuế: 2500624458-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Tứ
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Tây Giang - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 4800655355-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số nhà 232, đường Điện Biên, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Pú Trạng

Mã số thuế: 5200150562 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cảnh
Địa chỉ: Phường Pú trạng, , Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Trường Trung Học Cơ sở Tô Hiệu

Mã số thuế: 5200150604 - Người đại diện pháp luật: Đoàn KIm Chung
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Trường Mầm non Hoa Lan

Mã số thuế: 5200150611 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: 5200150636 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Trung Tâm, , Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa lộ

Mã số thuế: 5200150643 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

Mã số thuế: 5200150650 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Trung tâm, , Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

ủy ban nhân dân Phường Tân An

Mã số thuế: 5200150668 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1 - Phường Tân An, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Trung Tâm

Mã số thuế: 5200150675 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Trung Tâm, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái