Tìm kiếm
Có 899 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100520429-047 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 323, ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-605 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tấn
Địa chỉ: Số 784, khu phố Minh An, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Thương Mại và Xây Dựng Hải Phòng : Nhà Máy Đóng Tàu Kiên Giang

Mã số thuế: 0200375694-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tới
Địa chỉ: KCN cảng cá Tắc cậu, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tại Kiên Giang

Mã số thuế: 0300632232-015 - Người đại diện pháp luật: Trương Đình Pháp
Địa chỉ: Số 398A, quốc lộ 61, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM TRUNG SơN - KIêN GIANG

Mã số thuế: 0300954511-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Kiên Giang

Mã số thuế: 0301242080-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Số 97A, ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TOàN LộC TạI CHâU THàNH - KIêN GIANG

Mã số thuế: 0301790859-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Gia Anh
Địa chỉ: Lô B2-B3 đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 4

Mã số thuế: 0302317620-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Khu Công nghiệp cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH THươNG MạI CHế BIếN THủY SảN HảI YếN

Mã số thuế: 0302515005-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thửa đất số: 1291, Tờ bản đồ số: 6, ấp Minh Long, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH KIêN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-011 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Số 052, ấp An Phước, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SUấT ăN CôNG NGHIệP Tú ANH

Mã số thuế: 0310578538-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nụ
Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HảI SảN á âU

Mã số thuế: 0311944025-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Hữu Trí
Địa chỉ: Kiot 33 Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư CôNG NGHệ XANH TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0312074818-002 - Người đại diện pháp luật: Tạ Châu Thái
Địa chỉ: Đường D1D2 - Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thể Thao Phú Phú Quý - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: 0312834064-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bô
Địa chỉ: Số 430, ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH KIêN GIANG - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TIềN KIM PHáT

Mã số thuế: 0314257260-001 - Người đại diện pháp luật: Tiền Lê Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 148, Tổ 6, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN THủY SảN TRườNG LONG

Mã số thuế: 1300923346-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngõ
Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Long, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN LộC TRờI - CHI NHáNH BảO Vệ THựC VậT AN GIANG TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 1600192619-023 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Nhật Đang
Địa chỉ: Số 171, ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Kiên Giang

Mã số thuế: 1700000776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sử
Địa chỉ: Khu Dân Cư Bến Xe Tỉnh, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp

Mã số thuế: 1700007034-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: KP Minh An, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM HươNG

Mã số thuế: 1700011182 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Phong
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Hoà Tiến, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành, Kiên Giang