Tìm kiếm
Có 239 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH HưNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-190 - Người đại diện pháp luật: Trần Bình Nam
Địa chỉ: Đường 30/4, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương Tại Long An

Mã số thuế: 0310085980-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Cửa Hàng Xăng Dầu Tám Mộng

Mã số thuế: 0310085980-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp Cả Trốt, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí ĐồNG PHáT

Mã số thuế: 0312809773-003 - Người đại diện pháp luật: KEO VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 304 Tỉnh lộ 831C, ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU NAM ĐôNG DươNG - CửA HàNG XăNG DầU TáM MộNG

Mã số thuế: 0314122545-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp Cả Trốt, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU NAM ĐôNG DươNG - CửA HàNG XăNG DầU HOàNG CHáNH

Mã số thuế: 0314122545-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIM LONG PETRO

Mã số thuế: 0315894720-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Huyền Dung
Địa chỉ: ấp Cả Trốt, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CôNG TY TNHH NHậT LINH LONG AN

Mã số thuế: 1100160954 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé
Địa chỉ: Số 1A, đường 831, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CôNG TY TNHH XăNG DầU BảY TRườNG

Mã số thuế: 1100165832 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Hoài
Địa chỉ: Số 80 Cụm Dân cư Bình Châu, ấp Bình Châu, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CôNG TY TNHH MTV HOàNG CHơN

Mã số thuế: 1100168720 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Chơn
Địa chỉ: Số 54, ấp Bào Nâu, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Ngân

Mã số thuế: 1100287326 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Gọn
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CôNG TY TNHH TM DV XăNG DầU HOàNG DANH

Mã số thuế: 1100292407 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Macara
Địa chỉ: Số 202, ấp 1, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐồNG THáP I

Mã số thuế: 1100324070 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Hiếu
Địa chỉ: Khu phố Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHướC CườNG

Mã số thuế: 1100364549 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: Ngã tư Kênh 28, xã Vĩnh Trị, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Thái Bình Trung

Mã số thuế: 1100389857 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Yến
Địa chỉ: ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Vĩnh Bình

Mã số thuế: 1100389864 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Xã Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Tuyên Bình

Mã số thuế: 1100389871 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Đẹp
Địa chỉ: ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Vĩnh Trị

Mã số thuế: 1100389896 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Trị, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Hưng Điền A

Mã số thuế: 1100389906 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp II Xã Hưng Điền A, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

UBND Xã Khánh Hưng

Mã số thuế: 1100389938 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiệu
Địa chỉ: ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An