Tìm kiếm
Có 915 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CáI Bè TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-264 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG - CôNG TY CP THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN NINH KIềU

Mã số thuế: 0109070083-002 - Người đại diện pháp luật: CHÂU NGUYỄN ANH KHOA
Địa chỉ: ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CôNG TY NôNG SảN THựC PHẩM TIềN GIANG

Mã số thuế: 0300613198-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phong
Địa chỉ: ấp Bình, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Công Ty TNHH Nệm Vạn Thành - Chi Nhánh Tiền Giang

Mã số thuế: 0301435068-026 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Hoài
Địa chỉ: ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Đông, Xã Mỹ Đức Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI TâN TạO TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0301453941-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế Anh
Địa chỉ: Số 21, Tổ 1, ấp Mỹ Hưng, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE- CHI NHáNH CáI Bè

Mã số thuế: 0302567652-113 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Hân
Địa chỉ: Số 192 Thiên Hộ Vương, Khu 2, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu A.M.C

Mã số thuế: 0302571786-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tổ 1 ấp 2, Xã An Hữu, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN CăN THàNH

Mã số thuế: 0303239862 - Người đại diện pháp luật: Thái Thị Kim Truyền
Địa chỉ: ấp Lợi Trinh,, Xã Mỹ Lợi A, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Căn Thành

Mã số thuế: 0303239862-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Thị Kim Truyền
Địa chỉ: ấp Lợi Trinh, xã Mỹ lợi A, Xã Mỹ Lợi A, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Trung Đông Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0304556310-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Cường
Địa chỉ: Số 210, Khu III, TTCB, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM Và NôNG SảN ĐôNG DươNG TạI CáI Bè

Mã số thuế: 0305376381-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Hải
Địa chỉ: Số 126 ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Thời Trang Minh Trí-Chi Nhánh Tiền Giang

Mã số thuế: 0305769336-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh Trang
Địa chỉ: Số 560 ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạt Điều Việt

Mã số thuế: 0306329673-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Ly
Địa chỉ: ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khang Long

Mã số thuế: 0307676415-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Số 522 Tổ 16, An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU CHáNH HưNG � CửA HàNG XăNG DầU SáNG KIM VâN

Mã số thuế: 0308481257-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phần Mềm Ngôi Sao Biển Đông Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0309358224-002 - Người đại diện pháp luật: Lại Thị Huế
Địa chỉ: ấp Hậu Thuận, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH HậU Mỹ BắC TạI TIềN GIANG-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI SảN XUấT D

Mã số thuế: 0309942077-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trần Xuân Lâm
Địa chỉ: ấp Hậu Phú 3, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Máy Móc Kỹ Thuật Liên Thanh

Mã số thuế: 0310745997-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huân
Địa chỉ: ấp 4, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ CHUYểN PHáT NHANH PHươNG TRANG FUTA TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0311755130-018 - Người đại diện pháp luật: Lưu Minh Tùng
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

CôNG TY TNHH DầU KHí VIệT PHáT ĐạT - CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0311915218-001 - Người đại diện pháp luật: Ông Minh Tài
Địa chỉ: Tỉnh lộ 863, ấp Hòa Điền, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang