Tìm kiếm
Có 229 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NHư XUâN NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-513 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TCT VIệT NAM - NHà MáY CHế BIếN Gỗ NHư XUâN

Mã số thuế: 0105204307-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Đại Nghĩa

Mã số thuế: 0106090606-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Chiến
Địa chỉ: Số 110 khu phố 1, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng & TM Thành Nam - Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam

Mã số thuế: 2700334065-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bãi Trành, Xã Xuân Bình, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng

Mã số thuế: 2800106746 - Người đại diện pháp luật: Hàn Văn Huyền
Địa chỉ: Xã Xuân quỳ, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HTX Tiểu TCN vận tải XD và DV Khánh Dũng

Mã số thuế: 2800639631 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Khánh
Địa chỉ: Khu phố 1- Thị trấn Yên Cát, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH BìNH TùNG

Mã số thuế: 2800700163 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Đoàn Trung, Xã Thanh Lâm, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Trường Trung học phổ thông Như Xuân

Mã số thuế: 2800763607 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 2- Thị trấn Yên Cát, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Thượng Ninh

Mã số thuế: 2800763614 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thượng Ninh, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Trường trung học cơ sở Thị trấn Yên Cát

Mã số thuế: 2800763639 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 2- Thị trấn Yên Cát, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRườNG THANH

Mã số thuế: 2800824786 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Thúy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn thế Thúy khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Lâm Nghiệp Và Xây Dựng Thành Đạt

Mã số thuế: 2800846839 - Người đại diện pháp luật: Mai Trung Thành
Địa chỉ: Số nhà 67 Quốc lộ 45, khu phố 1, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bình Minh

Mã số thuế: 2800990649 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bích
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Minh Quý

Mã số thuế: 2801001721 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tĩnh
Địa chỉ: SN 134B khu 1, Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Công ty TNHH xây dựng và môi trường đô thị Như Xuân

Mã số thuế: 2801006166 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyên
Địa chỉ: SN: 02 - Ngõ 10 - QL 45 - TT Yên Cát, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

UBND Xã Thanh Phong

Mã số thuế: 2801024461 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thân
Địa chỉ: Xã Thanh Phong, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

UBND Xã Thanh Lâm

Mã số thuế: 2801024486 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Huấn
Địa chỉ: UBND Xã Thanh Lâm, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

UBND Xã Thanh Xuân

Mã số thuế: 2801024493 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chấn Nguyên
Địa chỉ: UBND Xã Thanh Xuân, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

UBND Xã Thanh Sơn

Mã số thuế: 2801024503 - Người đại diện pháp luật: Lữ Đình Tuân
Địa chỉ: UBND Xã Thanh Sơn, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

UBND Xã Xuân Hoà

Mã số thuế: 2801024510 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Tuấn
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Hoà, , Huyện Như Xuân, Thanh Hoá