Tìm kiếm
Có 723 kết quả tìm kiếm
Trung tâm sản xuất giống lúa lai

Mã số thuế: 0100101509-012 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Đar, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đông Đắk Lắk

Mã số thuế: 0100150619-099 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH EA KNốP ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-470 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN EA KAR ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-473 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Bửu Tư
Địa chỉ: Số 04 Quang Trung, khối 2B, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN XUấT KHẩU VIệT HàN

Mã số thuế: 0102395773 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH IBA ĐắK LắK - CôNG TY Cổ PHầN IBA - VIệT NAM

Mã số thuế: 0107628196-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hòa
Địa chỉ: số 16, thôn 9, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH KIếN TâY

Mã số thuế: 0307385102 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Nguyên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Sô, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH EA KAR - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-019 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hòa
Địa chỉ: Km 56, quốc lộ 26, Buôn Tân Sinh, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CN Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Đà Nẵng-TT bán lẻ TDP 3A Ea Kar - Đắk Lắk

Mã số thuế: 0311609355-213 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP 3A Thị trấn Ea Kar, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH 53 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: 0313096148-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 34 đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 5, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN SAN LắP MặT BằNG THăM Dò KHOáNG SảN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313848373-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoạt
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Sô, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY LUậT TNHH HK & GIA LUậT - CHI NHáNH TạI EAKAR

Mã số thuế: 0314443838-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Gia Quý
Địa chỉ: 103 Lê Thị Hồng Gấm, TDP 3B, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH Số 2 - CôNG TY Cổ PHầN ATTRACTIVE TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0314762376-022 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ THANH TÂM
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - Kỹ THUậT Y Tế ĐứC TOàN

Mã số thuế: 0315074090-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Siêng
Địa chỉ: Buôn Ea Knốp, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

VăN PHòNG LUậT Sư THáI THịNH T&T - CHI NHáNH TạI ĐắK LắK Số 01

Mã số thuế: 0315658730-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Thịnh
Địa chỉ: 259 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN SAKUMI VIệT NAM - CHI NHáNH EA KAR

Mã số thuế: 1801603065-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thà
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI C.P. VIệT NAM TạI EA KAR � ĐắK LắK

Mã số thuế: 3600224423-043 - Người đại diện pháp luật: Suraphon Wongkhieo
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ea Đar, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NăNG LượNG MặT TRờI GREENTECH - CHI NHáNH TâY NGUYêN - ĐắK LắK

Mã số thuế: 4101548456-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI TRẦN PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Huy Tại Ea Kar

Mã số thuế: 4201163530-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Chào
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Sô, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

CHI NHáNH TạI THàNH PHố BUôN MA THUộT - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 27-7

Mã số thuế: 5000212620-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Hường
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Cư Jang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk