Tìm kiếm
Có 594 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH BảO ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-907 - Người đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 9 đường 20/8, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM AM ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-908 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI & DịCH Vụ PHúC ĐạI AN � CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0103430903-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phúc Hưng
Địa chỉ: Thôn An Đồng, Xã An Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM TRUNG HàN - Cơ Sở SảN XUấT Số 1

Mã số thuế: 0103691415-003 - Người đại diện pháp luật: Tống Thành Kiệt
Địa chỉ: Thôn 4, Hà Phương, Xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN VINATEX QUốC Tế

Mã số thuế: 0106234350-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quyết Chiến
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Liên, Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI KIếT TườNG

Mã số thuế: 0106463110-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 06 phố 01-5, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0106827752-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC GLOBAL EDU VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0107640997-004 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Nam
Địa chỉ: Nhà văn hóa thiếu nhi Vĩnh Bảo, đường đôi, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI, DịCH Vụ Và MôI TRườNG ĐạT PHáT TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0108063277-002 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN ANH
Địa chỉ: Khu Phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG NGHIệP HOA Hạ REPUBLIC CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0108308865-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Số 41, đường 10, Khu phố Tân Hòa, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐầU Tư THươNG MạI QUANG PHáT

Mã số thuế: 0108666652 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Khu đường 10, đường quốc lộ 10, Thôn 6, Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG KêNH - CTCP - BệNH VIệN ĐA KHOA QUốC Tế HảI PHòNG - VĩNH BảO

Mã số thuế: 0200102626-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Kim Trung
Địa chỉ: Khu phố Tân Hòa, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Hợp tác xã 19-5 thảm len Hùng Tiến

Mã số thuế: 0200108466 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bắc Tạ Xã Hùng Tiến, , Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY TNHH QUý CAO

Mã số thuế: 0200108995 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn ích
Địa chỉ: Thôn Lác, Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI VĩNH BảO

Mã số thuế: 0200110909 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tân
Địa chỉ: Số 12/256 khu phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hải Phòng - Hiệu Thuốc Vĩnh Bảo

Mã số thuế: 0200140269-023 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền
Địa chỉ: Số 211 Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN LựC HảI PHòNG - ĐIệN LựC VĩNH BảO

Mã số thuế: 0200340211-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Biên
Địa chỉ: Số 71 khu 3/2, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng phát

Mã số thuế: 0200391304 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyệt
Địa chỉ: Số 97 Tiểu khu 1/5 Thị trấn Vĩnh bảo, , Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG VĩNH BảO

Mã số thuế: 0200450052 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chiến
Địa chỉ: Thôn Nam Tạ (tại nhà ông Nguyễn Quốc Chiến), Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MạNH HIềN

Mã số thuế: 0200454441 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Trứ
Địa chỉ: Số 230 phố 3/2, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng