Tìm kiếm
Có 2.928 kết quả tìm kiếm
NHà MáY QUY CHế Từ SơN

Mã số thuế: 0100100671-005 - Người đại diện pháp luật: Trương An Phúc
Địa chỉ: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY KHảO SáT Và XâY DựNG Số 15

Mã số thuế: 0100103175-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tình
Địa chỉ: Số 10 Phố Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH TIêN SơN

Mã số thuế: 0100111948-087 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tâm
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KINH BắC

Mã số thuế: 0100112437-174 - Người đại diện pháp luật: Lê Nho ích
Địa chỉ: Tòa nhà Long Phương, số 370 - 372 đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ABB POWER GRIDS VIệT NAM, CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 0100114441-001 - Người đại diện pháp luật: Brian David Hull
Địa chỉ: Số 1, đường TS-23, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Từ SơN

Mã số thuế: 0100150619-089 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Tiến
Địa chỉ: Số 368 đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà

Mã số thuế: 0100273480-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Thôn Đồng Kỵ - xã Đồng Quang, , Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji - Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100365621-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Ngọc
Địa chỉ: Số 29 phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC NINH II

Mã số thuế: 0100686174-087 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đình Thảo
Địa chỉ: Khu đất mới, Quốc lộ 1A, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị BưU ĐIệN- NHà MáY 2

Mã số thuế: 0100686865-007 - Người đại diện pháp luật: Hồ Chí Thiện
Địa chỉ: Số 12, đường 15, KCN VSIP, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị BưU ĐIệN - NHà MáY 1

Mã số thuế: 0100686865-010 - Người đại diện pháp luật: Vương Toàn Dũng
Địa chỉ: Số 12, đường 15, KCN VSIP, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT Cơ KHí TIếN ĐạT

Mã số thuế: 0100744299-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Số 9, đường TS 7, khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT MINH PHươNG

Mã số thuế: 0100891776 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phương Liên
Địa chỉ: Lô E2, cụm công nghiệp đa nghề, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Việt Nam

Mã số thuế: 0101025402-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thiện Thạch
Địa chỉ: Lô 7, khu công nghiệp Tân Hồng-Hoàn Sơn, , Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Y Sinh Học Tuyết Thái - Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Tu

Mã số thuế: 0101040658-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Xuân
Địa chỉ: Khu phố Thọ Môn (Trạm Y tế Phường Đình Bảng), Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THáI Hà 99

Mã số thuế: 0101050737 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Chính Nghĩa
Địa chỉ: Số 7 đường TS 7 khu CN Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT XốP NHựA Và NHựA THáI Hà

Mã số thuế: 0101050737-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Phúc
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY THươNG MạI Và SảN XUấT ANH HOàNG (TNHH)

Mã số thuế: 0101060446 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Chung
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VINH OANH

Mã số thuế: 0101082880 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Vinh
Địa chỉ: Lô số F3, Cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH Vinh Oanh tại Bắc ninh

Mã số thuế: 0101082880-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Vinh
Địa chỉ: Cụm CN đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh