Tìm kiếm
Có 544 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đông Sơn Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100686174-518 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH MAY PHú ANH - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MINH TâM

Mã số thuế: 0101435247-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Phụng
Địa chỉ: Thôn 3 Đông Anh, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và HOá CHấT THăNG LONG - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0101624188-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tú
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thanh Hoá � Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Minh Hải

Mã số thuế: 0102518312-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Liệu
Địa chỉ: Thôn Đức Thắng, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG KHáNH ĐăNG

Mã số thuế: 0105792592 - Người đại diện pháp luật: Lại Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 151, khối 6, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH Cơ KHí GIA LộC

Mã số thuế: 0107537703 - Người đại diện pháp luật: Thiều Văn Chỉnh
Địa chỉ: Thôn Yên Doãn, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH M&E RồNG VIệT

Mã số thuế: 0107643003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN SUNWOO VIệT NAM

Mã số thuế: 0107731411 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng
Địa chỉ: Đội 9, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Phương Linh

Mã số thuế: 0300459073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tạ, thôn 5, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VăN GIA PHáT

Mã số thuế: 0310303808 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Văn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trung Thủy, Đội 2, Thôn Yên Bằng, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ ĐạI DũNG TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0313202903-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lâm
Địa chỉ: Quốc lộ 47a, đội 1, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN BóN Hà BắC

Mã số thuế: 2400565470-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐôNG TIếN

Mã số thuế: 2800102766 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sáu
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Sáu, khu phố Toàn Tân, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quỳnh Phương

Mã số thuế: 2800104604 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Quỳnh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Quyết, Đội 11, Thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh

Mã số thuế: 2800117265 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Minh
Địa chỉ: Khối 6 - TT Rừng Thông, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Chi cục thuế Đông Sơn

Mã số thuế: 2800477229-026 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Sơn, , Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI - XâY DựNG Và SảN XUấT GạCH NGóI MAI CHữ

Mã số thuế: 2800518820 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Xã Đông Nam, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG GIAO THôNG THủY LợI THANH TùNG

Mã số thuế: 2800550285 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồ Toản
Địa chỉ: Đường Lê Thế Long, Cụm công nghiệp Đông Tiến, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Minh

Mã số thuế: 2800564827 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tịnh
Địa chỉ: Xã Đông Minh, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: 2800574381 - Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Dũng
Địa chỉ: Thôn Xuân Lưu, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá