Tìm kiếm
Có 1.667 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI HOàNG THạCH

Mã số thuế: 0100106352-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI THủY I TạI HảI DươNG - Xí NGHIệP THượNG TRà

Mã số thuế: 0100109000-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Khu Thượng Trà, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG HảI DươNG

Mã số thuế: 0100111948-108 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Số 297 đường Trần Hưng Đạo, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KINH MôN HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-121 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyền
Địa chỉ: Số 287 Trần Hưng Đạo, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Hạ Tầng Và Khai Thác Mỏ Tân Việt Bắc - Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0101211399-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Địa chỉ: Khu Tử Lạc, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tài Nguyên Môi Trường Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0101425947-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nguyên
Địa chỉ: Lô 33-34 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

NHà MáY Xử Lý CHấT THảI NGàNH LUYệN KIM - CôNG TY TNHH KHAI THáC, CHế BIếN, XUấT NHậP KHẩU KHOáNG Sả

Mã số thuế: 0101869565-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Quang Hoàng
Địa chỉ: Lô CN19 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MEDIAMART VIệT NAM TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0102516308-015 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Khánh
Địa chỉ: Ngã tư Phụ Sơn, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI TâN VIệT ĐứC

Mã số thuế: 0103979468 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Hà Tràng, Xã Thăng Long, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Châu Minh Phát

Mã số thuế: 0104869387-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng
Địa chỉ: Khu 1 Bích Nhôi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Xí NGHIệP VạN CHáNH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY DUYêN HảI - CTCP

Mã số thuế: 0105753635-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Số 160 đường Vạn Đức, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Công Ty TNHH Vận Tải Trung Hậu Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0106919989-001 - Người đại diện pháp luật: Mạc Văn Nhất
Địa chỉ: Thôn Miêu Nha, Xã Quang Thành, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG ĐạI THịNH PHú

Mã số thuế: 0107127672 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Số nhà 39 phố Trần Lưu Cảnh, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI ĐứC MINH 286

Mã số thuế: 0107462286 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức
Địa chỉ: Khu 7, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH SYSTEM AIR VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0107523436-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Huy
Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Phường Long Xuyên, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ASC - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0107766090-009 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Phượng
Địa chỉ: Ngãn tư Phụ Sơn, Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH FLY TOUR VIệT NAM

Mã số thuế: 0108292894 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tá Kiên
Địa chỉ: Khu dân cư Vũ Xá, Phường Thất Hùng, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC, THươNG MạI, DU LịCH QUốC Tế TOàN CầU TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0108308294-011 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ TÀI
Địa chỉ: Thôn Thượng Trà, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CHI NHáNH TỉNH HảI DươNG - CôNG TY TNHH THờI TRANG ELISE

Mã số thuế: 0108393204-043 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu dân cư Lĩnh Đông, Phường Phạm Thái, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

CôNG TY TNHH SơN DREAM HOUSE - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0108454538-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Khu dân cư Hiệp Thượng, Phường Hiệp Sơn, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương